17. november 2016

Kopi af Statsansatte i oprør, fordi staten vil fjerne fridage

Finansministeriet vil fjerne de statsansattes ret til fridage juleaften, nytårsaften og Grundlovsdag uden kompensation og de statsansatte er rasende. En række hovedorganisationer og fagforbund, heriblandt KS, havde indkaldt finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) til krisemøde i dag. Ministeren har aflyst mødet, til gengæld får sagen opmærksomhed i medierne.

KS vil sammen med en stribe hovedorganisationer og fagforbund, der tilsammen repræsenterer op mod 200.000 ansatte på statens arbejdspladser, have stoppet et stigende antal statslige arbejdsgivere, der forringer de statsansattes vilkår.
KS-formand Per Lindegaard Hjorth, er medunderskriver på et debatindlæg, som man kan læse i Politiken i dag og som også er omtalt på tv2.dk.

-    Vi er utilfredse med, at arbejdsgiversiden ikke overholder det, man kalder god arbejdsgiverskik, siger Per Lindegaard Hjorth.

I debatindlægget er følgende problemer nævnt:

  • På hele Indenrigs- og socialministeriets område – men også i nogle styrelser med videre – har man ensidigt opsagt de ansattes betalte fridage den 24. og 31. december samt grundlovsdag. Uden nogen form for kompensation eller forhandling.

  • Finansministeriet ved Moderniseringsstyrelsen har afholdt et ”roadshow”, hvor man har et unuanceret fokus på de såkaldte ”low-performere” og hvordan man kan komme af med disse.

  • Manglende orientering af tillidsrepræsentanter i forbindelse med afskedigelsesrunder

  • Nogle steder lægges der hindringer i vejen for, at der i det hele taget kan vælges tillidsrepræsentanter

Selv om de tre fridage ikke er indskrevet i en overenskomst, bør det ikke være muligt at fjerne dem uden videre, lyder meldingen fra forbundene.

Fagforbundene skulle have været til krisemøde med Claus Hjort Frederiksen fredag, men til forbundenes store frustration blev mødet aflyst.