1. marts 2016

Kontoret som en samarbejdsplads

Det fysiske kontor har ikke udspillet sin rolle, men bør i højere grad designes og indrettes som en samarbejdsplads i stedet for en traditionel arbejdsplads: Et økosystem af forskellige områder, hvor medarbejdere mødes planlagt, spontant, interagerer og kommunikerer, arbejder sammen, såvel som alene, viser undersøgelse fra KU.

- Vi hører meget gerne din mening om storrum. Kan de også være en fordel?
Sådan skrev vi i nyhedsbrevet for et par uger siden om storrumskontorer på baggrund af en international undersøgelse, hvor 2449 vidensmedarbejdere, heraf 250 danske, er blevet spurgt om deres oplevelse af det at arbejde i storrumskontorer.  Her var det det problemstillinger som støj, afbrydelser, temperatur, indeklima og mangel på privatliv, der gik igen.
Men en af de interessante arbejdsmiljøvinkler ved storrum er, at der er så forholdsvis delte meninger om fordele vs ulemper blandt forskere.
Derfor stillede vi spørgsmålet om der er fordele ved storrum, og det fik Thomas L.W. Toft fra Centre of Interaction Research and Communication Design på KU til at kontakte os. Han har nemlig udarbejdet en stor undersøgelse om åbne kontorer i relation til vidensdeling og kommunikation.
Du kan læse om undersøgelsen her

Rapporten er en vejledning i, hvordan det åbne kontorlandskab kan bruges som middel til at få medarbejderne til at interagere, kommunikere og vidensdele mere samtidig med, at der skabes rum for koncentration og fortrolighed, så medarbejderne kan bruge hinandens kompetencer og viden og skabe merværdi for virksomheden.
Den teknologiske udvikling har medført, at vidensarbejde kan finde sted når og hvor som helst, men moderne vidensarbejdere anser deres daglige spontane ansigt-til-ansigt kommunikation med hinanden på kontoret som en uundværlig og integreret del af deres arbejdsproces.
Netop de gode forudsætninger for spontan ansigt-til-ansigt kommunikation er det unikke ved det åbne kontorlandskab. Resultaterne i rapporten dokumenterer, at det åbne kontorlandskab får medarbejdere til at interagere mere med hinanden, end det er tilfældet på kontorer, hvor man sidder i enkeltmandskontorer eller med megen afstand imellem sig.
Tidligere undersøgelser har dokumenteret at medarbejdere, der ikke regelmæssigt sidder sammen med deres kolleger på et fysisk kontor har mindre kendskab til, hvad der rører sig af projekter, viden og udfordringer i deres team og afdeling, ligesom de generelt føler sig mindre involveret i deres kolleger.
Resultaterne i ISS-rapporten dokumenterer, at den digitale og telefoniske kommunikation har visse begrænsninger, da den ikke tillader den samme grad af spontan interaktion, som når man sidder sammen.
Hvad synes du er den største fordel ved storrum – og den største ulempe? Vi hører meget gerne jeres mening her i kommentarfeltet eller send en mail til ani@kommunikationogsprog.dk.