4. marts 2018

Konflikten nu også varslet i kommuner og regioner

De KS-medlemmer, der er ansat i kommuner og regioner og er udtaget til konflikt, har nu fået besked direkte pr. mail. Du kan se, hvilke arbejdspladser der er udtaget her.

De KS-medlemmer, der er udtaget til konflikt i kommuner og regioner, har nu modtaget en mail med information om udtagelsen.

Konflikten varsles efter at forhandlingerne i løbet af den seneste uge er brudt sammen i både stat, kommuner og regioner.

Overenskomsterne udløber den 31. marts, og konfliktvarslingen er næste skridt i processen. Selvom konflikten nu er varslet, er det ikke sikkert den bliver til noget. Vi håber på en løsning i Forligsinstitutionen, hvor de første møder blev holdt i sidste uge og forhandlingerne begynder i denne uge.

Konflikten blev varslet i staten fredag den 2. marts, og i kommunerne og regionerne i dag. I begge tilfælde til ikrafttræden 4. april.

Konflikten rammer ikke alle. De faglige organisationer har udtaget de arbejdspladser, som skal i konflikt i tilfælde af at der ikke findes en løsning i Forligsinstitutionen. Forligsmanden har desuden mulighed for at udskyde konflikten med to gange 14 dage.

Vi er klar over, at der opstår mange spørgsmål i en situation som denne, både for dem der er udtaget til konflikt og for dem der ikke er. På vores særlige ok18-hjemmeside kommunikationogsprog.dk/ok18, kan I finde svar på ens tor del af spørgsmål.

Der er også oprettet en særlig side for dem, der er udtaget til konflikt.

https://kommunikationogsprog.dk/min-arbejdsplads-er-udtaget-til-strejke

Edit page