17. februar 2016

Kommunikationsundervisningen af læger er nået langt

Sundhedskommunikation: Ny artikel i Ugeskrift for Læger giver et interessant indblik i kommunikationsundervisningen på lægeuddannelsen i Danmark.

Debatten om kommunikationen i sundhedssektoren fylder med god grund meget. Dels fordi vi som samfund bruger mange penge på sundhed, dels fordi alle i Danmark livet igennem er i berøring med sundhedssektoren. Fulgt af en erkendelse af at en vellykket kommunikation kan have en helsebringende effekt.

Samme emne var på programmet på Folkemødet sidste år, da KS sammen med Yngre Læger stod for debatarrangementet 'Forstår du din læge?' Her høstede KS-formanden, Per Lindegaard Hjorth, debattens største bifald med en bemærkning om, at det vigtigste er, at den der kommunikerer forstår, at det er ham/hende, der har ansvaret for, at den man taler med forstår, hvad der bliver sagt.

Ugeskrift for Læger bringer nu i en artikel: ’Kommunikationsundervisningen i Danmark er nået langt’ et interessant indblik i kommunikationsundervisningen i lægeuddannelsen i Danmark og overvejelser i dén forbindelse. Blandt andet konkluderes det: "Kommunikationsundervisningen i den danske lægeuddannelse, både præ- og postgraduat, er obligatorisk, veletableret og i tråd med internationale anbefalinger og tendenser, men uden en fælles national konsensus om en kvalitetsstandard."

Læs artiklen fra Ugeskrift for Læger her