17. juni 2015

Kommunikation og Sprog på Folkemødet

Med langt over 2000 arrangementer er der mange forskellige dagsordener til debat på Folkemødet. I år, hvor der også var et folketingsvalg i farvandet, løb de store, overordnede politiske dagsordener med en del af opmærksomheden.

- Men det man ikke ser, hvis man udelukkende følger Folkemødet i de store medier, er alle de mange debatter, der foregår i fyldte telte rundt omkring på Folkemødet. Langt den største del af Folkemødet foregår her og på den måde er Folkemødet langt mere folkeligt, end du måske oplever det derhjemme, siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth.

KS stod på det netop overståede Folkemøde i Allinge på Bornholm for et velbesøgt arrangement i teltet i gården i Akademikernes hus. Arrangementet ”Kan du forstå din læge” var blevet til i samarbejde med Yngre Læger.

- På den måde kunne vi koble kommunikation på et emne med bred folkelig interesse, fortæller formanden, som var en del af panelet, der desuden bestod af Camilla Rathcke, Formand, Yngre Læger, Karen Stæhr, Formand, Social- og sundhedssektoren FOA og Katrine Kirk, Ex-patient og debattør, PAR3.

Emnet førte til en livlig debat, også med tilhørerne i teltet, som var folk, der var interesserede i det ud fra forskellige udgangspunkter, for eksempel patientforeningerne. Det var KS-formanden, der høstede debattens største bifald for en bemærkning om, at det vigtigste er, at den der kommunikerer forstår, at det er ham/hende, der har ansvaret for, at den man taler med forstår, hvad der bliver sagt.

Per Lindegaard Hjorth pegede på forskellige metoder, man kan bruge i kommunikationen læge-patient.
- Man kan for eksempel tænke mere på patienten end på sygdommen, sagde han og foreslog også, at der skal mere kommunikation ind i uddannelsen af læger og andet sundhedsfagligt personale.

På Folkemødet deltog KS også aktivt i en debat om hvordan Danmark kan få mere ud af vores samhandelspartner mod syd, Tyskland. Her blev blandt andet den sproglige problemstilling diskuteret og Lykke Friis fra Københavns Universitet var med til at understrege, at der er væsentlige problemer, når et sprogfag som tysk bliver ramt af dimensioneringen.