26. august 2013

Kommunikation har løn-førertrøjen

Danmarks Statistik har just offentliggjort nye tal for lønudviklingen i den private og offentlige sektor (baseret på 2. kvartal 2013 sammenholdt med 2. kvartal 2012).
Og tallene viser meget forskellige lønstigninger, hvor kommunikation- og informationsbranchen placerer sig solidt i front med lønstigninger på 2 procent over det sidste år. Sammenholdt med at inflationen pt. ligger helt nede omkring 0,9 procent betyder det, at der er tale om en stigning i reallønnen.

Overordnet har lønstigningerne udgjort følgende:
Den private sektor:   1,3 %
Staten:   0,5 %
Kommuner:  0,3 %
Regioner:   0,2 %

I modsætning til det private, har der altså været tale om en faldende realløn i det offentlige. Lønudviklingen i den offentlige sektor er dog meget svingende og vi skal ikke mere end et halvt år tilbage, før der i den offentlige sektor var tale om en stigning i reallønnen.

Tallene fra Danmarks Statistik opgøres på baggrund af alle ansatte – uanset om man er ny i jobbet, uddannelsesniveau mv. Tallene siger dermed noget om udviklingen i de generelle lønniveauer, men ikke noget præcist om højtuddannedes lønudvikling i samme job. Sådanne oplysninger skal man bruge mere specialiserede lønstatistikker for at få tal for.
En sådan specialiseret lønstatistik udgiver KS. Den viser blandt andet lønudviklingen for højtuddannede indenfor information og kommunikation. Og den sammenligner konkrete lønninger år for år. Den seneste lønstatistik viste en gennemsnitlig lønstigning for privatansatte på 2,9 procent fra september 2011 til september 2012 og den tilsvarende lønstigning for de offentligt ansatte var på 3,9 procent. Vi går snart i gang med lønstatistikken for 2013, således at du i december kan have dugfriske tal til din lønforhandling. Alle erhvervsaktive medlemmer får direkte besked i slutningen af september, hvor vi håber, at rigtig mange vil svare på lønstatistikspørgsmålene.

Forbered altid din lønforhandling i samarbejde med Kommunikation og Sprog – vi er eksperter i lønforhold og lønforhandlinger for netop kommunikations- og sprogfolk. Vi kan også guide dig igennem de nævnte lønstatistikker. Kontakt os via hjemmesiden her eller ring på 33 91 98 00.
KS har også udarbejdet en vejledning i lønforhandlinger, som du kan bruge til din forberedelse. Du kan downloade vejledningen fra hjemmesiden her.