3. december 2013

Kommunen får ikke altid ret

For et år siden i november 2012 fik et KS-medlem besked på, at hendes sygedagpenge ville blive stoppet, selvom hun fortsat var fuldt uarbejdsdygtig. Begrundelsen var, at hun havde fået sygedagpengene i et år, og at kommunen vurderede, at hun godt ville kunne arbejde.

Medlemmet lider af Fibromyalgi, som er en er en reumatologisk sygdom, en kronisk smertetilstand i kroppen, der er kendetegnet ved smerter i musklerne, træthed og nedsat fysisk udholdenhed. Det er symptomer, der påvirker alle sider af hverdagslivet og kan give begrænsninger i forhold til livskvalitet, familie og arbejdsliv. Fibromyalgi bliver af nogle opfattet som ”ondt i livet” mere end som sygdom. Denne opfattelse løb medlemmet ind i både i kommunen og hos PFA.
Kommunen mente ikke, at ”der ikke er objektive fund, der støtter de subjektive klager du har”. De ville hverken indstille til fleksjob eller førtidspension, men henviste medlemmet til at stille sig til rådighed for arbejdsmarkedet.

På baggrund af medlemmets egne oplysninger, arbejdsprøvningen og de lægelige papirer, som alle var enige om uarbejdsdygtigheden, fandt vi i KS, at afgørelsen var helt forkert.
Så vi ankede afgørelsen og samtidig søgte vi uden indstilling fra kommunen om førtidspension. Denne fik vi også afslag på.

Nu et år efter har vi fået svar fra Ankestyrelsen, som underkender kommunens afgørelse. De lægger vægt på, at der ifølge den neurologiske speciallæge er tale om en kronisk smertetilstand, og at der ikke er tvivl om, at medlemmet oplever smerterne som reelle – samt at psykiateren udtaler, at der ikke findes en psykisk overbygning. Det, at der ikke er fundet objektiv forklaring på smerterne, kan ikke begrunde et afslag på sygedagpenge, siger Ankestyrelsen.

De har også taget stilling til afslaget på pension og sendt sagen tilbage til kommunen og bedt dem om at træffe en ny afgørelse. Det gjorde kommunen i løbet af et par dage og tilkendte medlemmet førtidspension fra ansøgningstidspunktet.  
Medlemmet har siden afslagene i 2012 været på kontanthjælp. Denne vil selvfølgelig blive modregnet i pensionen, som dækker samme periode.

- Det har været opslidende for medlemmet at være i et så langt forløb, men det er selvfølgelig opløftende, at Ankestyrelsen har taget konkret stilling til alle oplysningerne i sagen og ikke baserer afgørelsen på fordomme og forudfattede meninger om diagnosen fibromyalgi og kronisk smertetilstand, siger KS-konsulent Anne-Grete Stahl.

Også afslag fra PFA
Medlemmet har tegnet pension i PFA, herunder dækning ved tab af erhvervsevne, som normalt kan udbetales efter tre måneders uarbejdsdygtighed. Men også PFA sagde nej til at betragte fibromyalgi som en invaliderende sygdom.

- Nu har vi sendt Ankestyrelsens vurdering til PFA og håber, at de nu også vil ændre deres afgørelse og tilkende medlemmet den pension, hun har ret til. For selvom det er godt, at medlemmet har fået sikkerhed om sin økonomi med førtidspensionen, så er det jo ikke en indtægt, der på nogen måde svarer til den løn, hun havde i sit fuldtidsjob som korrespondent og økonomiassistent, siger Anne-Grete Stahl.