3. juni 2020

Kom igen ovenpå corona

/files/assets/news/taenke-0-credits.jpg

Brug tiden, inden du skal på sommerferie, til at samle op og gøre status over, hvad du vil lære af coronaforåret.

I næste uge er det tre måneder siden Mette Frederiksen sendte (dele af) Danmark hjem.
Mange af de medlemmer, vi har talt med, beskriver perioden siden Danmark lukkede ned, som mildt sagt udflydende. Vi hører fra medlemmerne, at de føler sig frakoblet deres kolleger. Opgaver bliver i højere grad løst selvstændigt, og der er mindre flow/ diskussion/ udveksling internt i kollegagruppen. Tilsvarende hører vi fra ledere, at de har mindre føling med deres medarbejdere og er optagede af ikke at virke overvågende. 
Vi vil foreslå at du bruger tiden, inden du går på sommerferie til at samle op og gøre status.

Dine arbejdsopgaver
Lav en opgørelse over, hvilke opgaver du har løst under coronakrisen. Hvis du har været fysisk adskilt fra din chef og dine kolleger, så synliggør, hvad du har brugt tiden på. Hvilke opgaver har du arbejdet med og med hvilke resultater. Har du fundet nye metoder og processer, og er der arbejdsopgaver, hvor har du ’givet en hånd med’ på områder, der egentlig ikke var dine? 
Du skal i gang med at ’reconnecte’ med dine kolleger og det kan du blandt andet gøre ved at udveksle best practise i fællesskab. Er der opgaver og måder at løse dem på, vi skal beholde? Lære af?

Relationerne til dine kolleger
Brug tid på at få føling med kollegerne igen. Selvom I har mødtes over Teams, kan det godt være, at I er blevet lidt løsere som team siden marts. Kombiner den sociale gensynsglæde med et opgavefokus, hvad er status på teamet? Er der opgaver som I har løst selvstændigt hver især, som skal flettes ind i et samlet team?

Relationen til din chef
Hun/han skal føle sig tryg i, at du har arbejdet hjemme – inviter din chef inden for i de opgaver og arbejdsprocesser du har været igennem de seneste måneder. Hvor har du haft uforudsete udfordringer? Har du fået nogle erkendelser, som kan bruges fremover. Tænk det som en ’midtvejs-MUS’

Din arbejdsform og dit stressniveau 
Måske er du lidt træt af at holde møder over teams/ skype/ zoom og glæder dig til at være sammen med dine kolleger – i samme lokale. Men der kan også være nogle aspekter af coronadagene, som du har lyst til ikke at lægge på hylden. Vi hører medlemmer, som gerne vil holde fast i ting som kortere og færre møder, øget fleksibilitet i forhold til hjemmearbejde, øget selvledelse/ autonomi. Vi hører også flere og flere tale om, at det har været så befriende ikke at skulle halse rundt for at nå det hele.
Så måske skal du reflektere over dit stressniveau.

Og husk, at hvis du kunne tænke dig at have nogen at sparre med, så kan du tale med KS.

Edit page