13. april 2016

Kforum vil kvalificere debatten med data

NYHEDER: RelationsPeople Prisen går til kommunikationsspeciale om purpose branding // Ny PR-formand

Kforum vil kvalificere debatten med data
Kforum er gået i luften med et nyt datajournalistisk webmedie, Bias, som har modtaget to millioner kroner i mediestøtte. Bias skal med sin datafokuserede journalistik kvalificere debatten og den journalistiske dækning af de vigtigste emner i den hjemlige samfundsdebat.
- Vi vil give den lidt nørdede, faktuelle datavinkel på den aktuelle nyhedsdagsorden, siger redaktør Timme Bisgaard Munk til Journalisten.
Lige nu kan man på sitet læse historien om, at Pisa måler forkert, og at danske elever faktisk klarer sig markant bedre i de internationale målinger, hvis man måler dem ud fra klassetrin i stedet for alder.
Man kan også læse historier om adblockere og en historie om, hvor få Tesla-biler der bliver solgt i Danmark. Alle artiklerne er udstyret med interaktive kort og tabeller og andre af datajournalistikkens digitale virkemidler.
- Ved at tilføje reel viden i form af konkrete fakta i en grafisk skarpvinklet, appellerende og interaktiv form, kan Bias både sætte dagsordenen og newsjacke den debat, der i dag ofte kører på gammel viden, løsrevne tal, løse påstande og personkonflikter, siger Timme Bisgaard Munk.
Meningen med Bias er at udforske de muligheder, som den digitale revolution giver, endnu mere. Samtidig skal Bias være både et udstillingsvindue for andre samt et samlende sted for dem, der måtte have interesse for datajournalistik.
- I dag er det især store virksomheder og staten, der har adgang til de nye datakilder. Vi ønsker at give datagevinsten videre til borgerne og give andre medier lyst til at arbejde mere med datajournalistik, siger Timme Bisgaard Munk.
- Bias skal være en sandkasse, hvor man kan eksperimentere med datajournalistik på alle mulige måder.
Kilde: journalisten.dk

RelationsPeople Prisen går til kommunikationsspeciale om purpose branding
Mathilde Astrup Madsen og Julie Grønhøj Carlsen vinder RelationsPeople Prisen for bedste Cand.merc.(kom.) speciale på Copenhagen Business School i 2015.
Med prisen følger 10.000 kr.
En jury med repræsentanter fra CBS og erhvervslivet fandt, at Mathilde og Julies speciale på eksemplarisk vis lever op til studiets læringsmål, at specialets metode og analyse er imponerende, og at specialet er særdeles relevant både i et virksomheds- og samfundsperspektiv. 
I specialet Et kvalitativt studie af purpose branding i et samfunds-, forbruger- og brandingperspektiv - Et casestudie af Anthon Bergs purpose "You can never be too generous" undersøgte vinderne, hvordan B2C-virksomheder kan anvende purpose-branding til at positionere brands over for moderne forbrugere.
Specialet stiller skarpt på purpose branding og dermed de muligheder der er for at associere et brand med et ikke-kommercielt formål for derved at højne brandets affinity hos modtageren.
Mathilde og Julie er ikke i tvivl om, at der for virksomheder kan være klare fordele ved at anvende purpose branding, når et brand skal positioneres:
”Kommercielle budskaber og taktisk marketing preller af på en meget stor del af de moderne forbrugere herhjemme. I specialet undersøger vi, hvordan man gennem purpose branding kan trænge igennem og få taletid hos forbrugerne”.
Bag prisen står Copenhagen Business School (CBS) og konsulentvirksomheden RelationsPeople A/S. Prisen blev overrakt for første gang sidste år for at markere tiåret for, at den første dimittend fra Cand.merc.(kom.) blev uddannet på CBS.
Kilde: pressemeddelelse

Ny PR-formand
Ved den ordinære generalforsamling i Public Relations Branchen den 7. april 2016 blev konstitueret formand Kresten Schultz Jørgensen valgt til formand.
Den nye formand vil bl.a. få etableret en forretningsstrategi med fokus på PR branchens værdiskabelse for virksomheder og samfund.
Public Relations Branchen er en brancheforening for konsulentvirksomheder inden for public relations.
Foreningen blev etableret i 1988 og er i dag en forening under Dansk Erhverv.
Foreningen består af et sekretariat, der varetager alle de praktiske opgaver, samt en bestyrelse, der har det overordnede ansvar for udviklingen og fremdriften i foreningen.
Kilde: publicrelationsbranchen.dk