22. september 2015

Kan kvinder drive bureau?

Kan kvinder drive bureau?
Ingen bør længere værdi i tvivl. Kvinder er rigeligt i stand til at drive bureauer, og de er bedre til det end mændene.
Virksomhedernes indtjeningsevne er størst, hvor der er kvinder i direktionen. Er der kvinder i direktionen, skaber medarbejderne mere værdi, end hvis alfahannerne sidder solo og dominerer.
– Hvis vi måler på lønniveauet, har det ligget klart højest for kvindestyrede virksomheder de sidste 4 år, siger Ole Egholm fra Dansk Brancheanalyse, der hvert år producerer Danmarks største analyse af den danske bureaubranche.
– Gennemsnitslønnen har været markant højere de sidste 4 år, resultatet per ansat har været højere de sidste 3 år, og mest imponerende, så har NIE været permanent størst i samtlige de 8 år, vi har tal for.
– Til gengæld, så er der mere tvivl om, hvem der bedst til at vækste, hvor mænd og kvinder følges nogenlunde ad. Skal vi være penible i den forbindelse, så har kvinderne også vundet i 5 ud af 9 år.
Kilde: markedsforing.dk

Danske Bank sætter strøm til største satsning siden Mobile Pay
Det skal være nemmere, mere trygt og hurtigere at købe en bolig. Det mener man i Danske Bank, der onsdag lancerede en ny boligportal ved navn Sunday.dk. Hjemmesiden er det første projekt, der er kommet ud af Danske Banks udviklingsafdeling, der har fået tilnavnet Projekt X.
Hjemmesiden kombinerer den kendte søgefunktion fra andre boligportaler, men samtidig kan man få se, hvordan ens privatøkonomi ser ud ved køb af forskellige boliger, og endelig kan man få et købsbevis på online i stedet for at skulle en tur forbi bankrådgiveren.
-    Vi har fjernet de modhager, der er ved et boligkøb, ved at kombinere det hele ét sted. I stedet for at det skal tage 7 dage at få et købsbevis i banken, kan man få det på 7 sekunder på hjemmesiden. Man kan sige, at vi har taget 1+1+1 og fået det til at give 4, siger Simon Haldrup, chef for Sunday.dk, der forklarer, at man har været i tæt kontakt med kunderne i forbindelse med udviklingen af portalen.
Sunday.dk henvender sig ikke kun til kunder i Danske Bank. Portalen kan bruges af alle potentielle købere uanset, om de er kunder i banken eller ej. Hvis man som potentiel boligkøber har brugt hjemmesiden, men er usikker ved at gøre det hele online, kan man få hjælp. Der er nemlig også et rådgiverteam knyttet til hjemmesiden, og det kan man også henvende sig til, selv om man ikke er kunde i banken.
Kilde: epn.dk

Carlsberg får nyt globalt design
Et af verdens mest kendte brands, danske Carlsberg, har i samarbejde med britiske Taxi Studios og danske Kontrapunkt givet sin globale visuelle identitet en make over.
Opdateringen betyder, at det velkendte, tre-fligede humleblad, der har prydet Carlsbergs logo, siden arkitekten Thorvald Bindesbøll skabte den i 1904, får en markant mere fremtrædende rolle i designet.
Og det bliver ikke kun synligt på selve moder-brandet Carlsberg, men på tværs af subbrands, på dåser, flasker, forpakninger, i retail samt i on- og off trade aktiveringer.
Målet er, skriver The Drum, at hvert enkelt subbrand får forbrugerne til at tænke ”Probably the Best Beer in the World - Carlsbergs velkendte og populære tagline, som stille og roligt er i færd med at vende tilbage på en lang række af bryggeriets over 150 markeder.
Under overskriften A New Dawn for Carlsberg’s Global Visual Identity fortæller Taxi Studios om strategien til Food & Beverage News, at det har handlet om tre ting: At symbolisere, at forenkle og at rationalisere.
Kilde markedsforing.dk

Ny intern uro på Aarhus BSS
Netop som universitetsledelsen havde signaleret ro på efter en lang række forandringer af organisationen, overvejer ledelsen på Aarhus BSS  at nedlægge Institut for Erhvervskommunikation, der har bopæl i Nobelparken, og opdele instituttet i to dele: kommunikation og sprog, så kommunikation lægges under Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus BSS, og erhvervssprogene slås sammen med sprogfagene på Arts.
Det ligger ikke i den her proces, at nogle medarbejdere skal fyres.
-    Det er små miljøer med en begrænset søgning, og hvis vi ikke gør noget, risikerer vi, at fagene ikke er bæredygtige om 5-6 år. Derfor har vi i al fredsommelighed nedsat en arbejdsgruppe, som undersøger mulighederne, så der kan træffes en beslutning efter nytår, siger dekan Thomas Pallesen.
Ingen af de medarbejdere, som JP Aarhus har været i kontakt med, ønsker at udtale sig i avisen, men flere taler om intern splid blandt medarbejderne. På sprogområdet er der frygt for nedskæringer, ligesom en fusion af de to sprogområder anses for besværlig.
Blandt kommunikations-medarbejderne er frygten, at området mister sin styrke og profil, hvis det underlægges et andet institut. Samtidig har der dog også længe været et ønske om en tilbagevenden til businessmiljøet på Fuglesangs Allé.
Kilde: JP