10. juni 2015

Kan du forstå din læge?

Medierne er fulde af historier om patienter, der oplever, at lægen hverken er til at forstå eller gider lytte. Taler læger og patienter samme sprog – og hvis de taler forbi hinanden, hvad skyldes det så?

Går patienten i sort, når lægen stiller en alvorlig diagnose – eller har lægen for travlt til at ’oversætte’ det svære? Det er især det sundhedsfaglige personales ansvar, at kommunikationen med patienten bidrager til den bedst mulige diagnosticering og behandling. Er lægen og det øvrige personale gode nok til at kommunikere og inddrage patienten i behandlingen? Det er de nok ikke altid, men hvordan kan de blive bedre?

Kom med dit bud på Yngre Lægers og Kommunikation og Sprogs debatmøde – her kan du stille spørgsmål til lægeformanden, kommunikationsformanden, sundhedsformanden fra FOA og til patienten, der har været igennem hele systemet. Kan du forstå din læge – og kan lægen forstå dig?

Panelet består af Camilla Rathcke, Formand, Yngre Læger. Per Lindegaard Hjorth, Formand, Kommunikation og Sprog. Karen Stæhr, Formand, Social- og sundhedssektoren FOA. Katrine Kirk, Ex-patient og debattør, PAR3.
Ole Toft fra Altinget er moderator.