27. september 2017

Kan du fatte dig i korthed?

Her får du 3 gode grunde til, at du skal være meget konkret i dit CV og din ansøgning. Al den information du skriver i dit CV og i ansøgningen skal have en klar pointe og et formål. Modtageren og dig ikke kender jo hinanden og modtageren har meget sjældent god tid til at læse din ansøgning, dit CV eller dine mails inden jobsamtalen.

’Kompetent kommunikatør på tværs af mange forskellige medier’. ’Kan skrive alle slags tekster’. ’Dynamisk og fleksibel, social og god til at have mange bolde i luften’. ’Stærk faglig forståelse for kommunikationsteori’.

Når man skal beskrive sin faglighed og sine kompetencer, er det nemt at falde i den fælde at man bliver for generel, flyvsk eller akademisk. Men der er mange gode grunde til at prøve at være så konkret som muligt når man er jobsøgende – om det så er i dit CV, din ansøgning, dine mails eller til jobsamtalen. Kommunikation og Sprogs karriereafdeling giver dig her 3 gode grunde til, at du bør være mere konkret.

1. Du kender ikke modtageren
Særligt relativt nyuddannede, som stadig baserer en stor del af deres faglighed på deres universitetsuddannelse, kan have en tendens til at bruge mere flyvske akademiske termer og forklaringer. Men du ved sjældent præcis, hvem der skal behandle dit materiale i den anden ende: Deres faglighed, deres uddannelse eller deres tolkning af hvad der er vigtigt for stillingen. Oftest vil arbejdsgivere gerne have, at kompetencer og erfaringer forholder sig konkret til virksomhedens udfordringer og til opgaverne i stillingsopslaget, og man kan ikke bede modtageren om selv at skulle tolke sig frem til dette. Det skal ekspliciteres, så modtageren forstår præcis hvorfor din uddannelse og erhvervserfaring er relevant for dem.
Hvis du er i tvivl om dit materiale er for akademisk eller generelt, så gennemgå det og led efter formuleringer, som enten er for tunge og akademiske, eller som slet ikke knytter sig fagligt til den stilling du er i gang med at søge. Ofte vil du kunne skære nogle formuleringer fra, og samtidig være skarpere i din formidling til den ukendte modtager.

2. Modtageren kender dig ikke
 Når en arbejdsgiver læser din ansøgning og CV for første gang, ved de ikke mere om dig end præcis det der står i dit materiale. Formuleringer og kompetencer som kan virke åbenlyse for dig, er det derfor ikke nødvendigvis for modtageren. Hvis du er i tvivl om dit materiale er for indforstået, så gennemgå hver enkelt af dine uddannelser og ansættelser og spørg dig selv, om en person uden kendskab til dig ville kunne tolke det mest relevante ud af dine enkelte beskrivelser.

3. Modtageren har sjældent god tid
Når man sidder med en kæmpe stak ansøgninger har man i forvejen sjældent tid til at bruge ret lang tid på den enkelte ansøgers materiale. Og hvis materialet samtidig er fyldt med floskler, generaliseringer eller lange forklaringer, vil kerneindholdet sjældent få den opmærksomhed det fortjener. Det er derfor vigtigt, at alt information i CV og ansøgning har en klar pointe og et formål.
Hvis du er i tvivl om dit materiale ikke er kondenseret nok, så prøv at læse hver enkelt sætning, og spørg dig selv hvorfor det står der. Fremhæver det en bestemt kompetence, en relevant information, eller styrker det din motivation? Ofte vil du kunne skære en masse fyld fra, og dermed både være mere konkret og bedre respektere modtagerens tid.