28. august 2019

Kan det virkelig passe, at du skal på job, selvom du er sagt op?

/files/assets/news/marten-bjork-0-credits.jpg

Det kommer bag på mange KS’ere, hvis de ikke bliver fritstillet efter en opsigelse. Men det er altså ikke så ualmindeligt, at man skal arbejde i opsigelsesperioden, for arbejdsgiveren har ret til at forlange det.

Når opsigelsen ligger på bordet, kan det være helt naturligt, at man ikke føler sig som en del af fællesskabet på samme måde som før. Det kan måske også være lidt sværere at komme af sted om morgenen, og det kan være, at du tænker, at når du nu alligevel ikke er en del af teamet, hvorfor skal du så være med til at løbe holdet videre. Det er jo alligevel ikke sikkert, at du er med, når projekterne er i mål.

Det kan være en rigtig flad fornemmelse, og det er KS’ indtryk, at der er flere og flere, som anser det for at være helt givent, at man bliver fritstillet i en opsigelsesperiode. Det kan derfor komme for en overraskelse for nogle, når man bliver bedt om at arbejde i en opsigelsesperiode, hvor man alt andet lige har adgang til det samme informationsniveau som tidligere og måske endda også når at få indsigt i nye strategier inden fratræden.

Men der ligger altså en kontraktlig forpligtelse, herunder funktionærlovens opsigelsesvarsler og arbejdsgiverne har derfor ret til at forlange, at man arbejder med samme loyalitet og engagement frem til fratrædelsestidspunktet. Det er nemlig helt og holdent arbejdsgiveren, der kan træffe beslutningen om, at man ikke behøver at arbejde i opsigelsesperioden. Så selv om det at skulle give møde som om intet er hændt kan virke som salt i såret, så er det ”business-as-usual”, også når opsigelsen er lagt.

Hvordan får du så tiden til at gå i opsigelsesperioden?
Nu skal du jo lige have lov til at sluge kamelen, særligt hvis opsigelsen er kommet som en overraskelse. Så tag eventuelt nogle dage til at klare hovedet, inden du handler på dine idéer.  Men hvis ikke din chef allerede har taget et initiativ til en samtale om opgaver i opsigelsesperioden, så skab et overblik over, hvad du har liggende, lav en prioritering og book et møde med chefen. Det er jo ikke spor sikkert, at din chef har indsigt i hvilke opgaver, du sidder med og hvornår, der er deadline på dem. Så vær med til at gøre beslutninger for din chef nemmere. Det kan måske også være med til at skubbe dig i retning af en fritstilling, hvis det er dét, du drømmer om.

Har du ferie eller feriefridage til gode, så kan du selvfølgelig også aftale, at de holdes, inden du fratræder, men husk at der også er en tid efter opsigelsesperioden, hvor det kan være rart at have nogle feriedage til rådighed. Bliver du derimod fritstillet, skal du som udgangspunkt være indstillet på at hele eller i hvert fald en del af din ferie kan anses for afholdt i fritstillingsperioden.

Og bliver du indkaldt til samtale, har du selvfølgelig ret til at få fri uden at blive trukket i løn.

Er du ikke blevet indkaldt til samtale endnu så book en karrieresamtale i KS

Og så vil vi selvfølgelig under alle omstændigheder opfordre dig til at kontakte KS, hvis du bliver sagt op.

Edit page