12. oktober 2016

Journalisten lyver om KS

DJ’s medlemsblad Journalisten bringer forkerte informationer om KS og vores studenterkontingent. Vi er ikke dyrere, men billigere end DJ. Få de rigtige oplysninger her. (

Hvis du som KS-medlem er faldet over det nye nummer af Dansk Journalistforbunds medlemsblad Journalisten og har undret dig over de informationer om KS, der bliver viderebragt, så skal du vide, at det har vi også her i KS.

Et ny-indmeldt DJ-studentermedlem er citeret for at sige:
”….det blev i sidste ende afgørende, at DJ var billigere. Hos KS kommer a-kassen oveni, og den prisforskel kommer til at betyde meget, når man er på SU.”

Vi kan oplyse, at DJ og KS anbefaler den samme a-kasse, AJKS, og at a-kasse-kontingent for studerende ikke kommer oven i fagforeningskontingentet. Man skal nemlig ikke betale a-kasse som studerende.

Når man er færdiguddannet skal man betale a-kasse-kontingent både hos DJ og KS. Kontingentet for fuldtidsforsikrede er 442 kroner for DJ-medlemmer og 442 kroner for KS-medlemmer. Vi har jo som nævnt samme a-kasse.

KS er billigere
Et studentermedlemskab af KS er gratis de første seks måneder og koster herefter 37 kroner om måneden.

DJ’s hjemmeside oplyser, at ”samtlige studerende i DJ betaler kr. 77 til forbundet.”

800 nye kommunikationsstuderende i KS 
Af lederen i samme nummer af Journalisten fremgår det, at to ud af tre adspurgte kommunikationsstuderende foretrækker DJ frem for fire andre fagforeninger. Journalistens ”undersøgelse” baserer sig på 3 – tre – interviews.

Det kommer til at lyde som, at KS ikke får nogen nye kommunikationsstuderende som medlemmer. Vi kan oplyse, at vi i dag har 2849 kommunikationsstuderende medlemmer. Alene i forbindelse med studiestarten i år har lidt over 800 meldt sig ind i KS.

Red: journalisten.dk rettede fejlene den 14.10.

Foto: Adobe Stock