3. oktober 2017

Jeg ville ikke brænde mine broer

Hvad betyder det for de vilkår man får ved en opsigelse, at man indleder en åben forhandling fremfor at føre en sag? For et KS-medlem, der blev afskediget for nylig, gav det både gode opsigelsesvilkår og en hurtig afgørelse og dermed afslutning på sagen, så hun kunne komme videre uden at brænde sine broer.

Det er aldrig en rar situation at blive sagt op. For mange kommer det også som en overraskelse. Vi hører ofte medlemmerne sige, at de ikke havde set det komme, at det kom helt bag på dem og nogle får et mindre chok. Der er ingen tvivl om, at man bliver sendt ud i en livskrise, hvis man bliver fyret.
I den situation kan det være svært at bevare hovedet koldt. Måske er man vred over opsigelsen, man synes, at chefen er det mest ubehagelige menneske, og den sidste, man har lyst til at se for sine øjne.

Og så er det, at man skal i gang med at forhandle sine aftrædelsesvilkår. Dem kan der være stor forskel på og derfor er det vigtigt, at forhandlingerne foregår på en professionel måde, uden der er for mange følelser indblandet.

Det oplevede et KS-medlem for nyligt. Hun havde været ansat i en stilling som kommunikationskonsulent i en mellemstor virksomhed i to et halvt år, havde været på barsel i 9 måneder og været tilbage i tre, da hun blev kaldt ind og blev sagt op i forbindelse med en fyringsrunde, hvor der blev fyret fem andre medarbejdere.

’Og jeg havde ikke set det komme,’ siger hun om den mandag, hvor hun i forbindelse med sin MUS-samtale fik at vide, at hun var opsagt og at hun gerne måtte pakke sine ting og tage hjem.

’Jeg kontaktede med det samme KS og her overtog juridisk konsulent Hans Frederik Linde sagen,’ fortæller hun.

Skilles på en ordentlig måde

Torsdag var den afsluttet og medlemmet, der var arbejdsmiljørepræsentant i virksomheden, havde ikke bare fået de tre måneders løn under opsigelsen, men også tre måneders løn i godtgørelse, fritstilling og et beløb til efteruddannelse.

Virksomheden har jo både jurister og
HR-folk i ryggen og naturligvis har jeg som medarbejder
brug for også at have nogen der hjælper mig


’Jeg havde et par stressende dage, mens jeg gik og ventede på, hvad der skulle ske. Men Hans og jeg havde afstemt forventninger og resultatet svarede til, hvad jeg havde håbet på. Det var vigtigt for mig at skilles på en ordentlig måde og jeg er sikker på, at det ikke ville have fungeret for mig selv at forhandle. Så jeg havde ingen problemer med at ’sende fagforeningen’. Virksomheden har jo både jurister og HR-folk i ryggen og naturligvis har jeg som medarbejder brug for også at have nogen der hjælper mig,’ siger medlemmet.

For hende er der to vigtige grunde til ikke selv at forhandle:

’Hvis det var blevet til en konflikt, ville det have trukket ud og det betød meget for mig, at det blev afsluttet hurtigt. Desuden ville jeg måske aldrig kunne tale med den virksomhed eller HR-chefen igen, hvis jeg havde brændt mine broer,’ siger hun.

Det bedste resultat

Virksomhedens HR-chef er også tilfreds med forløbet:

’Det foregik i en god og ordentlig tone og det skaber det bedste resultat for alle parter. Det er i vores interesse at være ansvarlige i forhold til det regelsæt der er, at leve op til vores forpligtelser og at fremstå ansvarlige, også i forhold til de kolleger, der bliver tilbage. En opsagt medarbejder er ikke i en overskudssituation og derfor er det rart at forhandle med en professionel, som kan deltage i en konstruktiv dialog,’ siger HR-chefen.

Hans Frederik Linde fortæller om den måde han og kollegerne arbejder på i den slags sager, at de ikke alene arbejder på at løse en sag.

’Vi vil gerne løse medlemmets udfordring, både i forhold til det, medlemmet gennemgår og oplever mentalt og i forhold til den økonomiske del. Det gør vi gennem dialog med arbejdsgiveren. Vi ønsker at samarbejde for at skabe løsningerne og det er kun, hvis arbejdsgiveren ikke er samarbejdsvillig, at vi laver om på dét. Det at skabe en tilfredsstillende løsning for vores medlemmer betyder ikke, at vi skaber en utilfredsstillende løsning for arbejdsgiveren. Det ene udelukker ikke det andet. Via dialog og samarbejde er det faktisk muligt at skabe løsninger, som er gensidigt fordelagtige og det er denne historie et udtryk for,’ siger han.

Medlemmet har ønsket at være anonym og derfor er hverken hendes navn eller den virksomhed det drejer sig om nævnt.