4. december 2013

Jeg ville bare videre

Når chefen beder om en møde den sidste dag i måneden, som også er dagen før man skal tilbage på job efter barsel, så vil de fleste ane uråd. Og det gjorde vores medlem også. Hun tænkte sit og foreslog til chefen, at de kunne mødes når hun mødte på arbejde den første. Det møde blev så holdt på HR-chefens kontor og formålet var, ganske som medlemmet havde forventet, en opsigelse.

- Jeg havde været ansat i virksomheden som online manager i to et halvt år. Kort før min barsel overtog virksomheden aktiviteter i flere lande, og det betød, at de gerne ville have en ”tungere” medarbejder. Jeg fik ny stillingsbetegnelse og de nåede at finde en ny, jeg kunne lære op, et par uger før jeg skulle på barsel, men jeg nåede ikke at komme i gang med mit eget nye job, fortæller medlemmet.

- Jeg synes selvfølgelig ikke det var sjovt at blive degraderet, men jeg øjnede en mulighed for at komme til at arbejde mere producerende, hvad jeg hele tiden havde ønsket, når jeg kom tilbage fra barsel.

I løbet af barselsperioden får vores medlem ny chef og det er vedkommende, som siger hende op samme dag som hun vender tilbage fra barsel.
- Jeg fik at vide, at det var på grund af omstruktureringer, men de havde ansat en i stedet for mig i juni måned, så jeg synes, der var noget principielt i det, som jeg på nogle måder godt kunne have tænkt mig at følge til dørs. På den anden side ville jeg også gerne videre og derfor valgte jeg at sige ja til en ordning, hvor jeg fik tre måneders løn, tre måneders kompensation, fritstilling og outplacement.

KS-medlemmet, som nu er godt i gang med jobsøgningen, ønskede ikke at smække med dørene. Hun ville hurtigt videre og sådan er der en del, der har det.

- Og det er også en god overvejelse at gøre sig. Visitkortet ud af virksomheden kan nemlig have betydning for både dig selv og for andre. Én ting er at få ret, en anden ting er prisen for at få ret. Hvor meget er du villig til at betale? Det skal du tænke over, siger KS-konsulent Kristina Sehested.
- Ofte kan KS medvirke til en hurtig fratrædelsesordning, der giver mere end chefen umiddelbart havde tænkt sig. Så det er under alle omstændigheder en god ide at kontakte KS, hvis du bliver sagt op, siger Kristina.