1. september 2016

Iværksættere får det lettere

Regeringens udspil om en 3-årig skattelempelse for iværksættere og fradrag for investeringer i forskning og udvikling er forslag, der vil kunne hjælpe de små nystartede virksomheder til at vokse og blive store vækstvirksomheder, siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth om initiativerne for iværksættere i regeringens 2025-plan.

Der er flere spændende elementer i regeringsudspillet om, hvordan man understøtter små og nye virksomheder til at skabe vækst, vurderer KS-formand Per Lindegaard Hjorth.

Særligt nystartede virksomheder har i en årrække oplevet vanskeligheder med at skaffe finansiering og risikovillig kapital. De små investeringer der er blevet foretaget i danske virksomheder vidner om, at nye initiativer fra regeringen er tiltrængte, hvis vi ikke skal miste terræn i den globale konkurrence.
-    Investering i iværksættervirksomheder er derfor også en investering i jobskabelse, eftersom nye virksomheder står for over 80 procent af nettojobskabelsen i Danmark, siger formanden.

Samlet set indeholder regeringens udspil følgende initiativer på iværksætterområdet:
•    3 års skattelempelse for nye iværksættere
•    Et ekstra fradrag for merinvesteringer i forskning og udvikling - bonusfradrag for at styrke virksomhedernes incitament til at investere i forskning og udvikling
•    Lavere skat på aktie- og kapitalindkomst
•    Investorfradrag (fradrag for indskud i små virksomheder, fradrag for halvdelen af investeringer op til 650.000 kr. årligt)
•    Styrkede rammer for tiltrækning af udenlandsk kapital og bedre vilkår for business angels’ investeringer.
​Foto: Joshua Earle Unsplash