20. januar 2016

Innovationsnetværk for kommunale akademikere

Akademikere i både Øst- og Vestdanmark kan nu deltage i netværk om innovation i kommunerne. Netværkene er relevante for ledere, medarbejdere og tillidsrepræsentanter, der arbejder med innovation.

KL og Akademikerne aftalte under overenskomstforhandlingerne i 2015 at etablere og facilitere to netværk om innovation i kommunerne for akademikere. Netværkene er nu en realitet med et i Øst og et i Vest.
I netværkene vil der være mulighed for at dele, diskutere og blive inspireret af hinandens innovation. Der er mulighed for temadrøftelser om alt fra nudging, ledelse af innovationsprocesser og design thinking til kompetenceudvikling, innovationsmodeller og metoder.
Det første netværksmøde i Vestdanmark er i Kolding 12. maj og i Øst 10. maj i København.
Spørgsmål kan rettes til Birgitte Flinck i Akamikerne på bef@ac.dk
Læs mere her