10. maj 2016

Innovation er et alternativ til fyringer

Benjamin Rud Elberth går solo // Så meget har Boeing brugt på sin kampagne // Dialekter er døende, men populære // Sportskæder går sammen

Innovation er et alternativ til fyringer

Man kan godt effektivere uden at fyre, lyder det fra HR-ekspert som mener, at virksomheder med fordel kan tænke anderledes, når organisationen skal effektiviseres.

Mange virksomheder har under lavkonjunkturen skåret kraftigt ned på medarbejderstaben, hvilket ofte har sat medarbejderudvikling og personaletiltag på standby.

Det har i mange virksomheder kostet dyrt i tabt fokus på intern kommunikation og derigennem fastholdelse af medarbejdernes engagement.

– Lavkonjunkturen har fået virksomheder til at nedprioritere HR, fordi organisationen har skullet bruge alle kræfter på at drive basisforretningen. Der har med andre ord ikke været overskud til at udvikle forretningen, og slet ikke medarbejderne. Det er en skam, da der ofte kan være rigtig store gevinster at hente med en velsmurt HR-maskine, der sikrer tilfredse, pligtopfyldende og loyale medarbejdere, siger han.

Sideløbende med nedskæringerne har forbrugernes tillid til autoriteter, brands og virksomheder generelt været for nedadgående i en årrække, hvilket har medført, at deres produktbrands såvel som deres corporate og employer brand ofte formidles mest troværdigt gennem medarbejderne.

Derfor forsøger både PR-, marketing- og HR-folk ude i virksomhederne i stigende grad at gøre virksomhedens medarbejdere til aktive ambassadører for brandet.

Ifølge Jens Holmgren, der er lektor i HR og forandringsledelse hos Aarhus Universitet, kan man sagtens være i front med HR, samtidig med at man jagter effektiviseringer og besparelser. De to ting følges nemlig ofte ad.

Kilde: markedsforing.dk

Benjamin Rud Elberth går solo

Den knivskarpe kommunikatør, også kendt fra TV2, Benjamin Rud Elberth, mener at, "det er tid til at flyve selv".

De sidste 2,5 år har Benjamin Rud Elberth været Digital Chef hos nordens største PR-bureau, Geelmuyden Kiese, men den 1. juni begynder et nyt kapitel:

  • Jeg vil bruge mere tid på at rådgive på mine kerneområder, digital taktik, digital politisk interessevaretagelse. Jeg vil skrive min bog om digital interessevaretagelse, og kaste mere kærlighed i forskningsprojekter, siger Benjamin.

Udover at være fast digital ekspert på TV2, rådgiver Benjamin bl.a. om, hvordan man skaber effekt med nettet, sociale medier og digitale platforme for både kommercielle brands og politiske organisationer. Det skal han fortsætte med i sin nye business, som du kan høre mere om på Digitaltaktik.dk.

Kilde kommunikationsforeningen.dk

Så meget har Boeing brugt på sin kampagne

Da Boeing den 8. april i Danmark lancerede en verdensnyhed – en regulær reklamekampagne i forbindelse med en kampfly-konkurrence – skete det med ønsket om at skabe debat. Vel at mærke den debat, som folketingpolitikerne har lagt op til.

Og debat – dét har Boeing dælme fået. På alle kanaler, også i disse spalter. Samt omtale i medierne – både redaktionelt og betalt.

Boeing og dets danske reklamebureau Wonderstuff oplyste ved lanceringen til Bureaubiz, at kampagnen ville vare 2½-3 uger.

Derfor kan vi passende trække en streg i sandet ved indgangen til maj og søge at gøre regnskabet op.

TNS Gallup Adfact har for Bureaubiz kigget på Boeings annoncespend, og sammenligningen med en valgkamp ligger ligefor – både i valget af kanaler, i kampagneforløb og i beløbsstørrelse.

Boeing har ifølge Gallup brugt 11,6 mio. kr. på sin kampagne – i listepriser, vel at mærke. Og med de rabatter, som store spillere kan forhandle sig til, er det nærliggende at anslå den reelle udgift til annonce-indrykninger til ca. 6 mio. kr.

Boeings reklamekampagne foråret 2016

 Fordelingen på kanaler og målt på listepriser (brutto) ser således ud:

•Dagblade 6,3 mio. kr.

•Outdoor 3,7 mio. kr.

•Radio 0,9 mio. kr.

•Husstandsomd. 0,7 mio. kr.

•I alt 11,6 mio. kr.

Kilde: TNS Gallup Adfacts

Dertil kommer den redaktionelle omtale. Bureaubiz' søstermedie, Bias, har bragt en oversigt over omtalen i landets medier. Ifølge en analyse fra Infomedia blev Boeings Super Hornet omtalt 6 gange den 25. marts. 14 dage senere var dette tal steget til 89.

Og medierne har fokuseret på alle tre kampfly i den aktuelle konkurrence – konkurrenten F35 toppede, foreløbigt, med over 110 omtaler den 25. april, og samme dag blev Eurofighter nævnt godt 70 gange i medierne.

Ekstra Bladet har været den klart flittigste omtaler af kampflyene. Herefter følger Berlingske, Politiken og Børsen.

Kilde: bureaubiz.dk

Dialekter er døende, men populære

Danske dialekter udvandes mere og mere. For 100 år siden kunne man høre forskel på nabosognenes dialekter, men i dag er der stort set kun forskel på de store regioners dialekter.

At der er længere mellem dialekterne, betyder at de er populære som aldrig før. Dialekterne repræsenterer en stedbundethed og stabilitet der står i kontrast til det globaliserede og senmorderne samfund, der er præget af mobilitet og forandring, skriver dialekt.dk.

Dialekt-kommodificering er et begreb der betegner denne udvikling, hvor dialekter bliver et kommercielt produkt som man fx kender det fra populære dialektplakater, bl.a. fra firmaet Dialægt.

Kilde: sproget.dk

Danske sportskæder slår sig sammen

For en måned siden meddelte butikskæderne Sport24 og Sportigan, at de vil fusionere deres kædekontorer og samtlige centrale funktioner som administration, marketing, logistik, it og indkøb.

Men da Sportigan er en frivillig kæde, skulle fusionen først godkendes på en ekstraordinær generalforsamling. Det er den blevet nu.

  • 70 ud af 72 stemmeberettigede mødte op – og alle 70 stemte for. Det er sindssygt vigtigt. Vi går ind i fusionen som en samlet enhed, siger Lars Elsborg, der var kædedirektør i Sportigan og nu bliver direktør i det nye kædeselskab G-Sport Danmark.

Sportigan har 127 butikker landet over, hvoraf størstedelen er Sportigan-butikker og resten uprofilerede butikker som eksempelvis Løberen.

Sport 24, der er grundlagt af en flok jyske oprørere fra Intersport, driver knap 50 butikker fordelt på to koncepter - et klassisk sportskoncept og et outletkoncept.

Idéen med at fusionere de to kæder er at få mere volumen og færre omkostninger, så man kan stå stærkere i markedet - bl.a. over for den norske sportsgigant XXL, der senere på året indtager Danmark.

De enkelte butikker bevarer deres selvstændighed, og begge brands fortsætter i eget navn.

Kilde: finans.dk