21. august 2013

Ingen dummebøder i KS

I KS har vi en lang række frivillige, som arbejder med at lave interessante, relevante og hyggelige møder og arrangementer for medlemmerne. Og de har bedt KS hovedbestyrelsen om at tage en sag op: Skal KS uddele dummebøder til medlemmer, der udebliver fra arrangementer, de har tilmeldt sig, uden at melde afbud?

Enhver kan blive forhindret i at være til stede til et møde eller arrangement som man måske har tilmeldt sig for længe siden.
- Men det er ikke altid, at medlemmerne husker at give besked, hvis de alligevel ikke kan komme. Og det kan skabe frustrationer hos de folk, der har brugt tid på at arrangere noget. Måske er der en venteliste, måske er der brugt penge på at bestille mad til deltagere, der så ikke møder op, forklarer KS-formand Per Lindegaard Hjorth.

Hovedbestyrelsen forstår godt frustrationerne, men er enige om, at dummebøder ikke er en god måde at løse problemet på.
- Medlemmerne udebliver jo ikke for at generere nogen, men fordi de er blevet forhindret, så vi synes dummebøder vil være et dårligt signal, siger formanden.

Han opfordrer alle medlemmer til at huske at melde afbud.
- Fremover bliver det også mere synligt  hvad man skal gøre, hvis man bliver forhindret i at deltage i et arrangement, som man har tilmeldt sig, idet der kommer til at stå noget om det i den tilmeldingsbekræftelse vi sender ud, slutter Per Lindegaard Hjorth.