29. marts 2017

I år er et valgår i KS

Hvert andet år vælger KS-medlemmerne det repræsentantskab, der skal lede KS i den kommende toårs-periode. 2017 er sådan et valgår, hvor KS-medlemmerne skal vælge 47 medlemmer til repræsentantskabet.

I efteråret 2017 skal KS-medlemmerne vælge politisk ledelse. Det foregår ved valget til KS’ øverste myndighed, repræsentantskabet, som efterfølgende vælger den hovedbestyrelse, der skal sidde i de kommende to år.

Der er meget få betingelser for at kunne opstille, og den mest vidtgående er, at man skal finde 15 medlemmer, der vil anbefale, at man bliver valgt.
Man kan stille op alene eller sammen med andre medlemmer på en liste. I begge tilfælde skal man have 15 stillere. Dem, der stiller op, må også gerne være stillere. Man kan i øvrigt kun opstille på én liste.
Man skal sende listen over dem, der opstiller, sammen med listen over stillerne til forbundets sekretariat, sådan at den er fremme senest 15. september 2017.

Listen skal indsendes af listens talsmand/kvinde og stiles til valgudvalget ved direktør John Stolberg.
På listen skal der være personlige underskrifter både fra dem, der stiller op og fra dem, der anbefaler listen (stillerne), og man skal oplyse, hvad man kalder listen.

Valget til forbundets repræsentantskab sker i tre grupper, og man kan kun stille op i den medlemsgruppe, man tilhører:
• en for erhvervsaktive medlemmer - op til 32 repræsentanter
• en for seniorer - en repræsentant
• en for studerende - op til fire repræsentanter

Hvis der er spørgsmål til noget eller brug for hjælp, står sekretariatet til rådighed. Ring på 3391 9800 og spørg efter Kirsten Olsen, eller mail til kio@kommunikationogsprog.dk.

Næste repræsentantskabsmøde

Alle medlemmer er velkomne, når KS holder repræsentantskabsmøde.

Repræsentantskabsmødet den 6. maj kl. 11 til kl. 13 i forbundets lokaler har følgende dagsorden:

 1.    Valg af dirigent

 2.    Beretning

 3.    Indkomne forslag

 4.    Godkendelse af årsregnskab 2016

 5.    Eventuelt

Hvis du har forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, kan det sendes det til sekretariatet på mail til Kirsten Olsen, kio@kommunikationogsprog.dk senest tre uger før mødet.

Efter frokost afholdes en temadebat.

Du er velkommen som gæst, tilmelding til direktør John Stolberg, js@kommunikationogsprog.dk.