27. april 2016

Hvordan kommer vi i mål med en national sprogstrategi?

Måske kan der ligge et udkast til en national sprogstrategi ved årsskiftet. Sådan lød det fra Uddannelses- og forskningsministeriet på Ja til Sprog og DI’s konference ”Den nationale sprogstrategi – hvordan kommer vi i mål?” forleden. – Det bliver spændende at se, hvad den kommer til at indeholde, for der er mange interesser, der skal tilgodeses, siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth.

Det ligger nu fast, at vi får en dansk national strategi for fremmedsprog. Udmeldingen fra ministeriet er klar og alt tyder på, at der vil kunne ligge et udspil ved årsskiftet.
Det fremgik af indlæggene på konferencen ”Den nationale sprogstrategi – hvordan kommer vi i mål?”, som blev afholdt af Ja til Sprog og DI forleden.
KS-formand Per Lindegaard Hjorth deltog og mener, at det er positivt, at man nu melder klart ud, at der skal laves en national sprogstrategi og også, at man opfordrer interessenter til at sende forslag til, hvad den skal indeholde.
- På konferencen kom der mange forslag som nu bliver sendt ind, fortæller formanden, som også er spændt på at se, hvilke strategier udkastet kommer til at foreslå.
- Der er mange interesser, som skal tilgodeses. Fra indlæring i Folkeskolen til, at de videregående uddannelser bliver nødt til at samarbejde, og så er der også erhvervslivets interesser. For KS er det vigtigt, at man holder sig for øje, at der fortsat uddannes folk med højt specialiserede sproglige kompetencer, for at vi kan imødekomme erhvervslivets og samfundets behov for løsning af specialiserede, sproglige opgaver, siger Per Lindegaard Hjorth.

Det fremgik af konferencen, at alle væsentlige interessenter vil blive inddraget i analysearbejdet, men der foreligger ikke en egentlig plan endnu.