23. juni 2015

Hvordan er det nu med ferie og sygdom?

Hvis du er syg op til din ferie og sygdommen fortsætter ind i ferien, har du en såkaldt feriehindring. Det betyder, at du ikke har pligt til at starte ferien. Husk at tale med din arbejdsgiver og sygemeld dig efter den procedure, der er på din arbejdsplads, så der ikke er tvivl om, hvorvidt du starter ferien eller ej.

Du skal huske at give din arbejdsgiver besked, når du bliver rask. Samtidig skal I have aftalt, hvorvidt du holder den resterende del af den aftalte ferie. Du kan kun holde ferie ud over det oprindeligt aftalte, hvis du kan lave en aftale med din arbejdsgiver om det.

Hvis du gerne vil holde din ferie, selv om du er syg, kan der være mulighed for en såkaldt ”teknisk raskmelding”. Sådan en aftale skal du have på plads med kommunen, inden du starter ferien.

Den tekniske raskmelding har betydning for din arbejdsgiver, som så ikke skal starte forfra på optjening af retten til sygedagpengerefusion, når du ”genoptager” sygdom efter ferien.

Men hvad så, hvis du bliver syg under ferien?

Bliver du syg under din ferie, skal du:

1. Huske at meddele det til din arbejdsgiver i overensstemmelse med de sædvanlige regler for anmeldelse af sygdom på arbejdspladsen. Husk at din sygemelding først tæller fra det tidspunkt, hvor du rent faktisk får givet besked

2. Få en lægeerklæring på at du er uarbejdsdygtig i forhold til dit arbejde og med angivelse af første fraværsdag

3. Have dokumentationen i orden fra en læge, uanset om din arbejdsgiver beder om at se den eller ej – og du skal selv betale for den

4. Raskmelde dig over for din arbejdsgiver, så snart du måtte blive rask, og give besked om, hvorvidt du gerne vil holde den resterende del af ferien. Husk at du ikke har krav på at forlænge ferien ud over det oprindeligt aftalte. Du har kun ret til at holde den del af den oprindeligt aftalte ferie, som måtte være tilbage

Det er selvfølgelig kun ved sygdom under ferie, at du selv skal betale for lægeerklæringen. I alle andre tilfælde er der stadig arbejdsgiver, der betaler for lægeerklæringen.

Hvor meget ferie kan du få erstattet?

Retten til erstatningsferie afhænger af, hvor meget ferie med løn du har optjent hos din arbejdsgiver til det pågældende ferieår.

Har du optjent ret til 25 dages ferie med løn, så har du ret til erstatningsferie efter 5 sygedage. Det betyder, at de første 5 dage anses for en karensperiode, og at du dermed har ret til erstatningsferie i op til 4 uger.

Har du optjent mindre end 25 dages ferie med ret til løn, vil du have ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt færre antal sygedage – der er med andre ord en forholdsmæssig kortere karensperiode.

For eksempel:

Har du optjent eksempelvis 15 feriedage med ret til løn, har du ret til erstatningsferie efter 3 sygedage.

Er du i tvivl om hvordan reglerne er for dig, så tøv ikke med at kontakte KS.

God ferie!