Leder i Kommagasinet

Hvordan ændrer man tingene?

21. marts 2023
Af Cathrine Holm-Nielsen

Det har lige været 8. marts. Kvindernes internationale kampdag. Har vi ligestilling i Danmark… Eller er der stadig noget at kæmpe for? Tilsyneladende ja.

Lad det dog være sagt med det samme; diskussionen om ligestilling er en svær, kompleks og følsom størrelse, der skal balancere det frie valg og det individuelle behov med den forandring, man hepper på eller de langsigtede konsekvenser, man gerne vil undgå.

Nogle vil måske påstå, at KS altid har været lidt et 'kvindeforbund'. I hvert fald hvis man kigger på kønsfordelingen i forbundet. Et kønsspecifikt islæt har dog aldrig været tilsigtet, så vidt jeg ved. Lige så vel som at sprog- og kommunikationsfagene både tidligere og til stadighed har fået mærkatet og bliver fremhævet som kvindefag. 'Kvindefag' er dem, hvor lønningerne er lave(re end gennemsnittet) og som ikke giver adgang til direktionsgangen og den synlighed, der tilsyneladende skal til for at blive rekrutteret til de højere ledelseslag og ind på bestyrelsesniveau.

I Sydeuropa viser statistikken, at for 'karrierekvinderne' bliver det et decideret valg mellem karriere eller familie. De kvinder, der arbejder sig til tops, får ikke/langt færre børn. I Danmark har vi gjort det omvendt. Vi har lavet 'familievenlige' ordninger, der dog som regel bruges af kvinderne, og dermed har den skævvridende effekt, at kvinderne (skarpt sat op) er blevet sendt delvist tilbage i hjemmet. Og der er masser af data, der viser skævdelingen på det danske arbejdsmarked. Flere kvinder end mænd arbejder deltid, kvinder har generelt mere fravær fra arbejdspladsen end mændene, enten på grund af børnesygedage eller - i høj grad - barsel.

Og apropos barsel… barsel, barsel, barsel. Kvinders lønkurve knækker ved det første barn. Mændenes fortsætter op ad hele karrieren, børn eller ej. Og kvindernes længere barsel uden fuld løn eller pensionsindbetaling stiller dem dårligere økonomisk over tid. Man kalder det ”the child penalty”. Alene udtrykket… suk!

Lovgivning kan nogle gange noget, senest har EU rykket Danmark i retning af bedre barselsvilkår for fædrene. Det skete med de nye barselsregler sidste år. Fraværsretten er således sikret, lønretten skal der stadig kæmpes for.

Og apropos hvad vi skal kæmpe for… hvad synes du?

Vi er tæt på at afslutte processen for at indsamle emner og krav til de offentlige overenskomstforhandlinger i 2024. Deadline er d. 31. marts, og har du input til temaer, prioritering eller specifikke krav, så send dem endelig via hjemmesiden. Det hele handler i og for sig om at sikre KS-medlemmernes indflydelse i forhandlingerne.

Og apropos indflydelse…

Der er valg til KS’ repræsentantskab i år i november. Tiden er fløjet afsted, og der er gået 1½ år siden jeg blev valgt som forperson. Det har været sjovt og udfordrende, og jeg har bestemt planer om at stille op igen. Skulle du have lyst til at stille op til repræsentantskabet og være med til at udvikle vores fælles fagforening på medlemmernes vegne og sætte retning for, hvad vi er sat i verden for at bidrage med, så find mere information på hjemmesiden. Der skal lyde en varm opfordring til alle – og i ligestillingens navn måske en særlig til de mandlige medlemmer.

Job og karriere

Skal vi arbejde mere eller skal vi arbejde smartere?

Vi skal ikke hylde at hente børn sent eller at arbejde til sent. Vi skal heller ikke hylde at hente tidligt. Det er ikke alle, der har mulighed for det. Vi skal derimod hylde et arbejdsmarked og en arbejdsplads, hvor der er plads til fleksibilitet og til at arbejde smartere.

KS

Socialdemokraterne har glemt noget vigtigt

I et åbent brev til fremtrædende socialdemokrater minder Akademikerne om de højtuddannedes bidrag til det danske samfund. ”Der er grund til at huske socialdemokraterne på den værdi, akademiske medarbejdere bidrager med, samt betydningen af et højt uddannelsesniveau og nem adgang til uddannelse i det danske samfund,” siger Cathrine Holm-Nielsen.

Kunstig intelligens

Fire roller: Her kan AI bidrage til intern kommunikation

Introduktionen af nye generative AI-værktøjer kan over tid ændre den interne kommunikation radikalt, mener Jonas Bladt Hansen (billedet), der er rådgiver i intern kommunikation. Han peger selv på fire forskellige roller, hvor AI kan gøre den interne kommunikation hurtigere, bedre og endda mere inkluderende.

Edit page