Leder i Kommagasinet

Hvordan ændrer man tingene?

21. marts 2023
Af Cathrine Holm-Nielsen

Det har lige været 8. marts. Kvindernes internationale kampdag. Har vi ligestilling i Danmark… Eller er der stadig noget at kæmpe for? Tilsyneladende ja.

Lad det dog være sagt med det samme; diskussionen om ligestilling er en svær, kompleks og følsom størrelse, der skal balancere det frie valg og det individuelle behov med den forandring, man hepper på eller de langsigtede konsekvenser, man gerne vil undgå.

Nogle vil måske påstå, at KS altid har været lidt et 'kvindeforbund'. I hvert fald hvis man kigger på kønsfordelingen i forbundet. Et kønsspecifikt islæt har dog aldrig været tilsigtet, så vidt jeg ved. Lige så vel som at sprog- og kommunikationsfagene både tidligere og til stadighed har fået mærkatet og bliver fremhævet som kvindefag. 'Kvindefag' er dem, hvor lønningerne er lave(re end gennemsnittet) og som ikke giver adgang til direktionsgangen og den synlighed, der tilsyneladende skal til for at blive rekrutteret til de højere ledelseslag og ind på bestyrelsesniveau.

I Sydeuropa viser statistikken, at for 'karrierekvinderne' bliver det et decideret valg mellem karriere eller familie. De kvinder, der arbejder sig til tops, får ikke/langt færre børn. I Danmark har vi gjort det omvendt. Vi har lavet 'familievenlige' ordninger, der dog som regel bruges af kvinderne, og dermed har den skævvridende effekt, at kvinderne (skarpt sat op) er blevet sendt delvist tilbage i hjemmet. Og der er masser af data, der viser skævdelingen på det danske arbejdsmarked. Flere kvinder end mænd arbejder deltid, kvinder har generelt mere fravær fra arbejdspladsen end mændene, enten på grund af børnesygedage eller - i høj grad - barsel.

Og apropos barsel… barsel, barsel, barsel. Kvinders lønkurve knækker ved det første barn. Mændenes fortsætter op ad hele karrieren, børn eller ej. Og kvindernes længere barsel uden fuld løn eller pensionsindbetaling stiller dem dårligere økonomisk over tid. Man kalder det ”the child penalty”. Alene udtrykket… suk!

Lovgivning kan nogle gange noget, senest har EU rykket Danmark i retning af bedre barselsvilkår for fædrene. Det skete med de nye barselsregler sidste år. Fraværsretten er således sikret, lønretten skal der stadig kæmpes for.

Og apropos hvad vi skal kæmpe for… hvad synes du?

Vi er tæt på at afslutte processen for at indsamle emner og krav til de offentlige overenskomstforhandlinger i 2024. Deadline er d. 31. marts, og har du input til temaer, prioritering eller specifikke krav, så send dem endelig via hjemmesiden. Det hele handler i og for sig om at sikre KS-medlemmernes indflydelse i forhandlingerne.

Og apropos indflydelse…

Der er valg til KS’ repræsentantskab i år i november. Tiden er fløjet afsted, og der er gået 1½ år siden jeg blev valgt som forperson. Det har været sjovt og udfordrende, og jeg har bestemt planer om at stille op igen. Skulle du have lyst til at stille op til repræsentantskabet og være med til at udvikle vores fælles fagforening på medlemmernes vegne og sætte retning for, hvad vi er sat i verden for at bidrage med, så find mere information på hjemmesiden. Der skal lyde en varm opfordring til alle – og i ligestillingens navn måske en særlig til de mandlige medlemmer.

Kommunikation

Vi skal organisere os med teknologien - ikke på baggrund af den

Hvis ny teknologi ikke skal blive en hindring for et bæredygtigt arbejdsliv, bliver man nødt til at organisere sig med teknologien og ikke på baggrund af den, mener co-founder af IIH Nordic, der de seneste år har høstet mange roser, når det handler om work-life-balance.

KS mener

Teknologien skal bruges til at opnå det, vi drømmer om i arbejdslivet 4.0

Nu skal vi finde svarene på, hvordan vi bedst håndterer den 4. industrielle revolution. Dér, hvor teknologien ikke bare er en fast bestanddel af vores måde at arbejde og løse vores opgaver på, men hjælper os med at udforme og omstrukturere hele vores arbejdsliv, skriver KS forperson Cathrine Holm-Nielsen i denne kommentar om teknologien og det bæredygtige arbejdsliv i fremtiden.

Kommunikation

Gik du glip af K-Spejlet?

Hvis du gik glip af live-udsendelsen ’K-Spejlet’, som KS sendte tirsdag, har du mulighed for at se en optagelse af programmet når det passer dig. Linket er nederst i denne artikel.

Edit page