20. januar 2016

Hver tiende akademiker føler sig mobbet

Du kan gå på kurser og få boostet de positive og glade sider i din personlighed – og du kan lære, at du skal være en optimistisk og positiv kollega, men hvis du står i en virksomhed eller i en afdeling, hvor ”udelukkelse” og mobning er en del af hverdagen, skal du nok bare finde et andet sted at arbejde….

Ovenstående er et statement fra en KS’er der ringede til KS og var tæt på et sammenbrud på grund af mobning – en ellers glad og optimistisk KS’er, der oplevede det, de fleste aldrig havde troet de skulle komme ud for: Det vi i KS kalder mobning i forklædning. 

Som vi tidligere har nævnt har Akademikerne i 2015 lavet en stor undersøgelse om akademikernes psykiske arbejdsmiljø. Også mange KS medlemmer deltog i undersøgelsen, der omfatter mere end 28.000 medlemmer fordelt i AC organisationerne. KS har tidligere skrevet om nogle af delrapporterne.
I undersøgelsen spurgte man blandt andet ind til mobning. Det viser sig at hver tiende akademiker føler sig mobbet på sin arbejdsplads. I de fleste tilfælde er det kolleger, der står bag mobningen, andre gange er det – overraskende og chokerende – den nærmeste leder.

KS har før påpeget, at mobning faktisk er et stigende problem. Vi får flere henvendelser fra medlemmer, der er udsat for det – og vi får henvendelser fra arbejdsmiljørepræsentanter, der ikke ved hvad de skal stille op med problemet, når de møder det på arbejdspladsen. Når mobning i dag lister sig ind i den akademiske verden, handler det netop om mobning i forklædning: Den skjulte mobning, der giver sig udslag i – i første omgang – udelukkelse fra fællesskabet, eller at man får en anden ”behandling” end de andre kolleger.

Det kan være i form af, at man bliver holdt uden for en frokostgruppe, at man ikke får hjælp til opgaveløsninger eller ikke bliver hilst på.
Hvad er forklaringen? I KS har vi en formodning om, at en af forklaringerne er, at samhørigheden på arbejdspladsen betyder mere i dag end tidligere – de sociale relationer på arbejdet fylder meget. Der er en større sårbarhed, når der er kliker og venindeskaber, man bliver holdt ude af. Og værst er det naturligvis, når chefen mobber. Derudover er der blevet mere åbenhed om emnet og og større og større bevågenhed, for eksempel fordi flere tør stå frem.

Her er nogle vigtige råd du skal huske på, hvis dine alarmklokker ringer:
• Tag det i opløbet
• Find ud hvad det er der sker – gerne konkret
• Drøft situationen med en arbejdsmiljørepræsentant
• Er der kolleger eller en ledelse, der faktisk ”ser” det - og er indstillet på at gøre noget ved det?
• Er du den eneste der har eller ser problemet?
• Brug ikke meget tid på det – og sørg først og fremmest for ikke at vente med at kontakte KS.

Den direkte mobbelinje:
Arbejdstilsynet har en direkte hotline 
Tlf: 7012 1288
Tast 3 for hotline om mobning (mandag-torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14)
Det siger noget om problemets omfang, at der er kommet udvidet åbningstid og at mobbelinjen er en meget travl linje.  Du kan ringe anonymt.