21. september 2016

Hvem skal have 100.000 kroner?

Alle har mulighed for at indstille en kandidat til den prestigefulde Forskningskommunikationspris 2017. Frist for indstilling af kandidater er tirsdag den 1. november 2016 kl. 12.00.

Hvert år uddeler Uddannelses- og Forskningsministeriet Forskningskommunikationsprisen til en forsker eller forskergruppe, der har gjort en særlig indsats for at kommunikere forskning til en bredere offentlighed. Prisen overrækkes i forbindelse med åbningen af Forskningens Døgn i april i 2017. Med prisen følger 100.000 kr.

Hvem kan indstilles?
Såvel offentligt- som privatansatte forskere kan indstilles til prisen. Der stilles ingen krav til kandidatens fagområde, og prismodtager kan være en anerkendt forsker eller en gruppe af anerkendte forskere.

Hvem kan indstille?
Alle kan indstille kandidater til prisen, men man kan ikke indstille sig selv. Inden man indstiller en kandidat, skal man indhente kandidatens accept.

Læs mere om hvordan du indstiller