16. november 2016

Hvad er det, der afholder danske mænd fra at tage mere barsel?

Det har væsentlig betydning for børnene, for kvindernes indtægter og for familiens samlede økonomi, hvis man indfører øremærket barsel til fædre. Men er øremærket barsel den rigtige løsning for at få de danske fædre til at holde mere barsel?

Med en ny analyse fra Rockwool fondens forskningsenhed om fædres afholdelse af barsel og deres påvirkning af mødres karriere og løn, er der på ny pustet liv i debatten om øremærkning af barsel til fædre, som vil betyde, at en del af forældreorlovens 32 uger afsættes til faren. Afholder faren ikke hele eller dele af den øremærkede orlov, falder disse uger bort.

Men er øremærket barsel til fædre den rette løsning for at få flere danske fædre til at holde mere barsel?
For at kunne besvare dette spørgsmål, er vi nødt til at finde ud af, hvilket eller hvilke behov vi ønsker at dække. Er det at kvinder ikke skal miste fodfæste på karrierestigen? At kvinder ikke skal sakke bagud i lønræset med mændene? At sikre familien den bedste barsel og ligelig tilknytning til barnet?

Det er givetvis mange andre behov, men man kan næppe være uenig i, at vi alle gerne vil have behov som de ovenstående tilgodeset.

Det handler altså om på den ene side at skabe lige vilkår for alle uanset køn, og på den anden side at skabe sikkerhed og tryghed for, at der er et fornuftigt økonomisk grundlag.

”Lovgivningen kan ikke tage højde for alle familiers ønsker til orlovens tilrettelæggelse. Familierne er bedst til at træffe denne beslutning. Lovgivningen skal give familien redskaberne sådan, at de kan træffe en beslutning og det forudsætter, at mænd også får et økonomisk incitament til at afholde barsel,” mener KS-formand Per Lindegaard Hjorth.       

”Det nytter således ikke noget i sig selv, at der er en øremærket ret til fædre til at holde orlov. Der skal være ret til løn under fars orlov. Far har som nævnt allerede i dag mulighed for at holde mere barsel end de 2 ugers fædreorlov med barselsdagpenge. Hvis der kun øremærkes orlov til fædre med barselsdagpenge, kan det ende med, at visse familiers vilkår samlet set bliver forringet. Enten fordi orloven så ganske enkelt ikke holdes eller ved at familiens samlede indtægt under orloven mindskes,” påpeger KS’ to barselseksperter, Hans Frederik Linde og Lea Møller Jeppesen.

”Når det er et faktum, at langt fra alle akademikere – kvinder som mænd - er ansat på overenskomst, og når der er enighed om, at fædres orlov har væsentlig betydning, både i forhold til familierne og til ligestillingen generelt, hvorfor så ikke cementere farens betydning ved at lovfæste en lønret til fædre i funktionærloven? Fædre har i dag ikke en lønret i lovgivningen og det er da lidt af et paradoks, når vi nu taler om at skabe ligestilling,” siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth.

Barselsfondene, som alle arbejdsgivere har pligt til at indbetale til, vil i langt de fleste tilfælde kunne dække lønudgiften, så det vil ikke medføre betydeligere yderligere omkostninger for arbejdsgiverne.
Instrumenterne er der allerede. Og det vil sætte fokus på farens ret til orlov uden at familierne behøver bekymre sig om økonomien. Og pengene er der sådan set allerede.