23. juni 2016

Hvad betyder Brexit for din pension?

Hvad betyder det britiske valgresultat for dig som kunde i PFA? Det får du svar på her.

Som pensionskunde kan man godt blive bekymret over de kraftige fald på finansmarkederne efter resultatet af EU-valget i Storbritannien. Der er ingen tvivl om, at valgresultatet har ramt markederne hårdt, men det er vigtigt at huske på, at pension er langsigtet opsparing. Derfor anbefaler PFA, at man som pensionskunde forholder sig roligt. PFA’s investeringseksperter følger situationen tæt og har allerede før valget taget flere forholdsregler for at beskytte kundernes opsparinger.

Her får du svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål:

Hvad betyder resultatet for din opsparing?
Der er lagt op til urolige dage og uger på de finansielle markeder, hvilket også kommer til at påvirke opsparingerne i markedsrente. Derfor er det ekstra vigtigt at huske på, at pension er en langsigtet opsparing, og i PFA anbefaler vi, at man forholder sig roligt til situationen.
 
Briternes udtræden af EU er kun én ud af en række begivenheder, som år for år påvirker afkastet i både positiv og negativ retning. Har du en pensionsordning i markedsrente, er den indrettet sådan, at jo kortere tid der er til din pension, jo mere er du beskyttet mod tab på finansmarkederne. Hvis du har længere tid til pension, kan du opleve nogle lidt større udsving i dit afkast, men til gengæld har en begivenhed som denne en begrænset effekt over en lang opsparingshorisont, hvor der også er flere muligheder for at hente det tabte hjem igen.
 
Hvad skal man foretage sig som kunde i markedsrente?
Som kunde behøver du ikke foretage dig noget. Vi har nogle af landets dygtigste investeringseksperter, som sidder og overvåger investeringerne i din pensionsordning med henblik på at give dig det bedst mulige langsigtede afkast. Vi anbefaler derfor ikke, at vores kunder skifter investeringsprofil. Hvis man går ind og ud af sin investeringsprofil, hver gang man står over for en udfordring, vil timingen typisk arbejde imod dig. At sælge aktier, når bekymringen er stor og købe dem igen, når der tilsyneladende er fred og ingen fare på aktiemarkederne, er ikke en god idé i det lange løb.
 
Hvad skal man foretage sig som kunde i gennemsnitsrente?
Hvis du har en opsparing i gennemsnitsrente, vil du være relativt upåvirket af, at briterne har forladt EU. Den store beholdning af obligationer har en beskyttende effekt på din opsparing, som derfor ikke vil ændre sig væsentligt. Du bør derfor ikke foretage dig noget.
 
Hvad gør PFA for, at kunderne kan blive beskyttet bedst muligt mod tab?
Vi har nogle forsikringer i vores porteføljer, som beskytter os noget af vejen i forhold til de fald på aktiemarkederne, som vi ser lige nu. I profil A og B har vi en højere afdækning af din risiko end i Profil C og D. Hvis du ligger i en Profil A, hvor der altså er mindst risiko, vil effekterne på dit afkast blive mindre. Men prisen for denne sikkerhed er også et noget lavere forventet fremtidigt afkast. Hvis du har en profil D, hvor risikoen er større, vil valgresultatet umiddelbart påvirke afkastet mere negativt på kortere sigt. Til gengæld vil du få en større gevinst, når aktiekurserne stiger igen.
 
Hvad kommer det til at betyde for pensionsopsparingerne på lang sigt?
Vi vil nok få en periode med lavere vækst, men vi undgår forhåbentlig en større økonomisk nedtur, som vi så ved finanskrisen i 2008. Derfor er der gode muligheder for, at der i fremtiden vil ske nogle udviklinger på investeringsmarkederne, der kan kompensere for tabene her og nu. Der er ingen garantier for fremtiden, men både i Europa og i resten af verden vil man være interesseret i at minimere effekterne af Storbritanniens udtræden af EU mest muligt, og ser vi fx mod USA er der flere positive tegn i den økonomiske udvikling.