24. november 2020

Hold fast i kollegerne, selvom I arbejder hjemme

/files/assets/news/pc-mode-credits.jpg

Hvordan sørger man for at holde fast i kontakten med hinanden, når kollegerne kun sjældent mødes på arbejdspladsen? I PostNord er der fokus på relationerne mellem medarbejderne. ”Vi er i gang med at se på det arbejdsmiljømæssige i forbindelse med hjemmearbejde, herunder ledelsens rolle,” fortæller KS’eren Dorthe Larsen, der er tillidsrepræsentant for KS’erne og fællestillidsrepæsentant for alle AC’erne i PostNord.

I PostNord har man gennemført en undersøgelse af medarbejdernes ønsker i forhold til hjemmearbejde, også i fremtiden, når Corona forhåbentlig er overstået. Her gav 75-80% udtryk for, at de gerne vil fortsætte med hjemmearbejde, så der blev åbnet op for betalt indretning af hjemmearbejdspladsen, og hvis man fortrækker at opgraderingen foregår vi en bruttolønsordning, kan man også det.
”I øjeblikket kigger vi på hvilke muligheder der er for at sætte fokus på det arbejdsmiljømæssige og hjælpe medarbejderne så meget som muligt. Vi er gået i gang med at sende nyhedsmails ud til medarbejderne, hvor vi deler forskellige artikler om at sikre trivslen, og vi vil formentlig også lave webinarer, der kan hjælpe folk på vej,” fortæller salgssupportkonsulent Dorthe Larsen, der er tillidsrepræsentant for KS’erne og fællestillidsrepræsentant for alle AC’erne i PostNord, hvor de gennem de seneste mange måneder har fået mange erfaringer i forhold til, hvordan hjemmearbejde og digitale løsninger påvirker arbejdsmiljøet.
”Vi var hjemsendt hele foråret, var kort tilbage på job omkring sommer, og så blev vi hjemsendt igen, da smittetallet steg efter sommerferien, så vi begynder at mærke, at det har nogle konsekvenser, især for det psykiske arbejdsmiljø,” fortæller hun. Selvom der i de fleste tilfælde er tale om udfordringer, der kan løses, hvis man er opmærksom på det, er det alligevel nødvendigt at få aftalt nogle rammer, ligesom det er vigtigt, at ledelsen træder til, når der er brug for det.
”Vores ledere er i gang med et kursusforløb i distance-ledelse, hvor de får nogle værktøjer til, hvor der kan sættes ind, når medarbejderne er påvirket af det meget hjemmearbejde og hvad vi kan gøre for at sikre, at vi holder fast i vores relationer. For eksempel er det nu obligatorisk at have kameraet tændt, når vi har møder på Teams, så vi kan se hinanden. Det gælder om at være ordentligt påklædt, men til gengæld er kontakten meget bedre. I min afdeling holder vi team-møder hver uge på Teams, og vi sørger for, at der også foregår noget socialt, for eksempel et fredagsmorgenkaffemøde hver uge,” fortsætter Dorthe.
Det betyder meget, at chefen er lydhør, spørger ind til om man har det godt, og er god til at følge op i forhold til den enkelte medarbejder. Men det betyder også noget, at der er lidt fleksibilitet. At det for eksempel er i orden at ’snige’ sig til en dag på kontoret ind imellem, ligesom Dorthe også tager til Aarhus, fordi hun har fælles arbejdsopgaver med kolleger der, en gang om måneden.
7 råd til hjemmearbejdet I KS’ arbejdsmiljøteam viser erfaringerne, at hele hjemmearbejdskonceptet stiller store og anderledes krav, både til ledelse og medarbejdere. Arbejdsmiljøkonsulenterne Susanne Sloth og Bitten Kjærgaard hører mange spørgsmål fra medlemmerne i KS. Det kan for eksempel handle om, at sammenhængskraften i organisationen kan blive grumset. Men hvad kan man gøre for at det fungerer bedst muligt? De spørgsmål, arbejdsmiljøkonsulenterne oftest hører og de råd de giver i forhold til dem, får du her:
  1. Jeg savner den daglige sparring Aftal eventuelt at I måske hver anden dag har cirka 30 minutter, hvor I holder et lille virtuelt møde -vær opmærksom på om de samme ofte ”fravælger” at deltage.
2. Jeg har mest lyst til at undgå møderne Hvis man er en enspænder, kan man blive endnu mere ”isoleret” i forhold til de udadvendte kolleger. Hold øje med hinanden – forhåbentlig er det noget din chef også er opmærksom på. 
3. Der opstår uhensigtsmæssige grupperinger – udenom ledelsen Under 1. nedlukning fortalte nogle medlemmer, at de havde opdaget, at der var opstået nye samarbejdsgrupper i virksomheden ved siden af dem der var ”officielle”. Igen bør det være noget, ledelsen er opmærksom på, men ellers er det et kollegialt forhold. Det har meget at gøre med virksomhedens sociale og organisatoriske arbejdsmiljø, men det kan være tegn på en usund kultur i virksomheden.
4. De store digitale møder er en udfordring For mange går det efterhånden bedre, men det har været et problem for nogle, der føler at de kommer mere i spotlys, hvis de tager ordet på digitale møder, end hvis man sidder rundt om samme bord.  Så det er vigtigt at arbejde med at få de virtuelle møder til at fungere, også så alle kan blande sig og være trygge ved at ”være på”. 
5. Teknikken driller Derhjemme er man langt fra den daglige IT support og man kan blive virkelig handicappet af at sidde hjemme uden den hurtige hjælp fra IT afdelingerne. Især hvis der er knas under de virtuelle møder med samarbejdspartnere. De fleste virksomheder/organisationer er dog klar over den udfordring der er på dette område.
6. Det er svært at tilrettelægge arbejdsdagen De fleste er ved at få hold på tilrettelæggelsen af dagen: At huske at have en god rytme fra morgen til lukketid. Nogle har meget svært ved at huske at holde frokostpause, men efterhånden er det vores (KS) indtryk at der lige så stille bliver mere og mere system i hjemmearbejdsdagene.   7. Krav til din leder Hjemmearbejdet stiller store krav til lederen. Der vil være endnu mere behov for at sørge for den gode sammenhængskraft i afdeling og virksomhed, samtidig med at den enkelte medarbejder skal ”nurses”. Hvis ikke ledelsen er opmærksom på det, kan I tage spørgsmålet op i samarbejdsudvalg eller lignende. Og hvis du selv oplever det, så spørg om dine kolleger har samme oplevelse.

Edit page