25. juni 2013

Højtuddannede giver virksomheder mere i overskud

Den ekstra effekt ved at medarbejdere har en uddannelse svinger mellem 90.000 kroner om året for en kort teknisk uddannelse til mere end en million kroner for en lang sundheds- eller samfundsvidenskabelig uddannelse. Det viser beregninger CEBR på Copenhagen Business School.
Hvis niveauet for uddannelse i Danmark løftes til en top 5 placering i OECD, er udsigterne ifølge beregningerne en stigning i bruttonationalproduktet på op til tre procent eller 43 milliarder kroner. Det svarer til en kopi af Den Kongelige Opera i de 18 største, danske byer.
I undersøgelsen defineres højtuddannede bredere og inkluderer både korte- og mellemlange uddannelser og lange videregående uddannelser.

Som eksempler på værdien ved ’højere’ uddannelse nævner rapporten, at for en familie, der køber et ældre hus og renoverer det, har det ekstra værdi, at det er en uddannet elektriker, som trækker elkablerne. På samme måde har det ekstra værdi for en dansk virksomhed, som opkøber udenlandske konkurrenter, at specialuddannede jurister kan gennemskue spidsfindigheder i kontrakten.
Fortjenesten ved mere uddannelse gøres ifølge analysen op i egeneffekt og fælleseffekt. Den første effekt er de ekstra penge i hånden for en virksomhed eller familie ved at bruge højere uddannet arbejdskraft, mens fælleseffekten er de ekstra penge det i alt giver samfundet i form af produktivitet, øget konkurrenceevne og vækst.