30. september 2015

Hieronymusdagen 2015: Oversættelse skaber værdi

For de fleste mennesker i Danmark er oversættelse en selvfølgelighed. Et fænomen, de er i berøring med flere gange i løbet af en almindelig dag. Heldigvis er oversættelse en selvfølgelighed i Danmark. Men oversættelse er også et værdiskabende erhverv, både for oversætteren, for borgerne og for samfundet.

Det skriver deltagerne i oversætternes store faglige dag, Hieronymusdagen, der fandt sted i København onsdag, i en udtalelse.
Oversættelse skaber værdi på alle måder. Oversættelse er kommunikation mellem andre sprog, lande og kulturer og dansk sprog og kultur. Men også kommunikation mellem mennesker i Danmark med forskellig sproglig og kulturel baggrund.

Oversættelse gør det muligt for os at få de internationale og globale organisationer til at fungere. FN, NATO og EU, der har verdens største oversættelsestjeneste. EU ville ikke eksistere i sin nuværende form, hvis ikke oversættelse til medlemslandenes officielle sprog var højt prioriteret. Oversættelse understøtter hver dag diplomatiet og internationale forhandlinger og bidrager til fred og forståelse, eller i hvert fald til dialog.

I udtalelsen opfordrer deltagerne til følgende:

  • Politikerne oprfordres til at styrke uddannelsespolitikken, kulturpolitikken og sprogpolitikken på de områder, der bidrager til at frembringe god oversættelse.

  • Politikerne opfordres til at styrke mulighederne for udøvelse af oversættelse som et professionelt erhverv.

  • Civilsamfundet og borgerne i Danmark opfordres til at kræve god oversættelse og til at opfordre politikerne til at forbedre mulighederne og vilkårene for oversætterne i Danmark.