19. november 2019

Hele hovedbestyrelsen genvalgt

/files/assets/news/ks-hb-16112019.jpg

KS hovedbestyrelse 2019-2021, fra venstre: Michaell Møller, Mette Christiansen Barnes,  Per Lindegaard Hjorth, Cathrine Holm-Nielsen, Maiken Møller, Camilla Kristensen, Lill Christensen, Christina Hjortshøj og Marianne Jessing.

Efter valget i KS, der fandt sted i løbet af efteråret, kunne det nyvalgte repræsentantskab samles for første gang i lørdags. Der var fuldt hus, blandt andet med de 16 nyvalgte repræsentanter, så der var pres på pladsen i forbundets lokaler på Hauser Plads.

Repræsentantskabsmødets længste indslag er hvert år formand Per Lindegaard Hjorths beretning. Også denne gang tog den et godt stykke over en time, blandt andet fordi der kommer så mange gode spørgsmål.

”Det er en sand fornøjelse for mig som formand at møde så mange KS-medlemmer, der vil være med at præge og udvikle forbundet. De er mennesker der har en mening om deres fag og deres forbund, og de vil noget med det de gør. Når man mærker, at mange står sammen om en fælles sag, er det at ens arbejde for alvor giver mening,” siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth.

Han glæder sig især over at konstatere, at KS hjælper mange medlemmer med alle typer sager i relation til deres arbejdsliv.
”KS tilbyder desuden mange relevante faglige arrangementer og resultatet af alle de aktiviteter er, at KS har de mest tilfredse medlemmer blandt de fagforeninger, vi sammenligner os med. Det er jeg stolt over og meget glad for,” siger han.

En af de vigtige opgaver for det nye repræsentantskab var at vælge forbundsformand, samt otte medlemmer og tre suppleanter til hovedbestyrelsen. Hele hovedbestyrelsen genopstillede og alle blev genvalgt. Forbundets hovedbestyrelse består dermed fortsat af Per Lindegaard Hjorth, formand, Maiken Møller, Marianne Jessing, Mette Christiansen Barnes, Cathrine Holm-Nielsen, Christina Hjortshøj, Camilla Kristensen, Lill Christensen og Michaell Møller.

De tre suppleanter, der blev valgt, var Anne Rasmussen, formand for KS Midtjylland, Marie Elisabeth Dam, der er medlem af bestyrelsen i KS Fyn og Katrine Rudbeck Japsen.

En anden opgave er at fastsætte medlemskontingentet. Det blev besluttet at kontingentet forbliver det samme.

Efter selve repræsentantskabsmødet havde forbundets kommunikationspolitiske udvalg tilrettelagt en proces, hvor repræsentantskabet skulle arbejde med interessevaretagelse. Udvalget kunne tage repræsentantskabets input til det kommunikationspolitiske felt inden for fire temaer med i sit videre arbejde:
1. Respekt for faget
2. Fremtidens kompetencekrav til kommunikatører
3. Værdiskabelse
4. Digitalisering og teknologi


De tre suppleanter, der blev valgt, var fra venstre Marie Elisabeth Dam, der er medlem af bestyrelsen i KS Fyn, Anne Rasmussen, formand for KS Midtjylland og Katrine Rudbeck Japsen.

Edit page