27. september 2017

Har du været forhindret i at holde din ferie?

Hvis du har haft en såkaldt feriehindring kan du efter den 30. september få udbetalt op til 15 feriedage, der ikke er afholdt.

Hvilke muligheder har du egentlig, hvis du har været forhindret i at afholde din ferie?
Det kommer næppe som den helt store overraskelse, at du selvfølgelig kan afholde ferien på et senere tidspunkt inden ferieåret slutter, men derudover kan du også have mulighed for at få værdien af din optjente ferie udbetalt.

Har du haft en såkaldt feriehindring kan du efter den 30. september få udbetalt hele eller dele af din hovedferie (op til 15 feriedage), der ikke er afholdt. Derudover må du ikke have aftalt med din arbejdsgiver, at hovedferien kan afholdes senere end 30. september og inden ferieåret slutter.

At du kan få udbetalt værdien af ferien kontant betyder således, at du ikke kan afholde ferien på et senere tidspunkt.  
Og som nævnt er det kun, hvis du har haft en feriehindring op til den 30. september. Som eksempel på en feriehindring kan nævnes:
• egen sygdom
• barsels- eller adoptionsorlov
• orlov eller tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag i en kortere tidsbegrænset periode til pasning af syge eller døende børn eller forældre. 

Skal jeg få det udbetalt?
Det er jo altid rart med lidt ekstra penge på lommen. Du skal dog ved udbetaling af ikke afholdt ferie være særlig opmærksom på, om du i dit arbejde får betalt pension fra din arbejdsgiver. Hvis det er tilfældet, vil du miste denne værdi, hvis du vælger at få udbetalt den ikke afholdte ferie.
Skal du derfor have den fulde værdi – afslapning, løn og pension – så skal du afholde ferien på et senere tidspunkt indenfor ferieåret slutter.

Hvordan gør jeg det?
Har du ferie med løn skal du give din arbejdsgiver besked om, at du ønsker den del af hovedferien, som du ikke har afholdt inden 30. september, udbetalt ved næste lønkørsel og at ønsket skyldes, at du har haft en feriehindring op til hovedferieperiodens afslutning.
Din arbejdsgiver har i dette tilfælde pligt til at udbetale dig værdien af din ferie.

Har du ferie med feriegodtgørelse, kan du efter den 10. september bestille dine feriepenge via borger.dk. https://www.borger.dk/feriepenge