13. august 2013

Har du skat til gode?

Ansatte ved en lang række internationale organisationer i Danmark betaler ikke skat af deres løn. SKAT har på baggrund heraf tidligere ment, at så har man heller ikke ret til befordringsfradrag og/eller fradrag for andre udgifter vedrørende arbejdet. Fradraget kan for eksempel have betydning, hvis man har andre indtægter ud over lønindkomst, som beskattes.

Det har en kendelse fra Landsskatteretten imidlertid nu ændret på. Kendelsen siger blandt andet, at retten til befordringsfradrag følger af, at man har en vis afstand mellem bopæl og arbejdsplads uanset om lønnen for arbejdet er skattefri eller ej.

På denne baggrund kan man nu få tilbagebetalt skat for de seneste fem år (2008-2012), hvis man i øvrigt opfylder betingelserne for at få (blandt andet) kørselsfradrag. Henvendelse herom skal ske til SKAT og for årene 2008 og 2009 skal dette ske senest den 3. december 2013.


Du kan se en liste over internationale organisationer, hvor lønnen er skattefri her

Reglerne for befordringsfradrag – inklusive de aktuelle satser - kan du læse mere om her