15. september 2015

Har du penge til gode hos UBVA?

Ifølge ophavsretsloven kan medievirksomheder m.fl. i et vist omfang bruge ophavsretligt beskyttet stof uden tilladelse fra ophavsmændene, hvis de har en aftale med Copydan. Brugerne skal betale for aftalerne, og Copydan sender så vidt muligt pengene tilbage til ophavsmændene.

Betalingen til akademikere, der har medvirket i radio- og tv-udsendelser, forvaltes af UBVA under Akademikerne. Læs mere på www.ubva.dk.

Du kan søge penge fra UBVA, hvis du i din egenskab af akademisk forfatter eller akademisk uddannet ekspert har leveret ophavsretligt beskyttet indhold til radio- eller tv-udsendelser, der inden for de sidste 3 år er udsendt i Danmark eller lagt på www.dr.dk/bonanza.

Se nærmere vedtægterne for UBVAs rettighedshaverpulje, punktet ”Legater”.

Ansøgning og dokumentation skal sendes pr. mail til leder af UBVA-sekretariatet Henrik Faursby Ahlers på hfa@ac.dk.

Der er ingen ansøgningsfrist, bortset fra ovennævnte 3-års frist.