30. november 2016

Har du jule- og nytårsfri?

91 procent af KS’erne i det private erhvervsliv har ifølge den nye lønstatistik fri juleaftensdag og 78 procent har fri nytårsaftensdag. Det kan få de heldige til at tro, at det er almindelige fridage for alle, men det er de kun, hvis det er aftalt med arbejdsgiveren.

Selvom langt de fleste privatansatte KS-medlemmer får betalt frihed 24. og 31. december, så er det ikke helligdage - hvad nogen tror.

- Jule- og nytårsaftensdag er ganske almindelige arbejdsdage, og du kan blive pålagt at holde ferie - måske endda uden løn - hvis virksomheden holder julelukket, siger juridisk konsulent Hans Frederik Linde, Kommunikation og Sprog.

Hvis virksomheden holder lukket på arbejdsdage mellem jul og nytår, skal ferien være varslet en måned før. Har du opsparet mere end 15 dages ferie, er det din arbejdsgivers ansvar, at der er feriedage nok, ud over de 15 dage, til julelukningen.

Arbejdsgiveren skal betale ferien, hvis den er fastsat, uden at der er sørget for, at der er feriedage nok til julelukningen.

Din arbejdsgiver har imidlertid ikke pligt til at sørge for, at der er tilstrækkeligt med feriedage, hvis du ikke har optjent over 15 dages ferie. I den situation kan du blive nødt til at holde ferie uden løn, med mindre I har aftalt andet.

Kontakt KS, hvis du er i tvivl om dine ferierettigheder