2. marts 2021

Har du ikke en pensionsordning, men vil gerne have én? Så har KS banet vejen

/files/assets/news/pension-1-credits.jpg

Det er (desværre) ikke alle KS’ere, der har en pensionsordning. Alle offentligt ansatte er omfattet af en pensionsordning , men blandt øvrige KS’ere, er det omkring hver 10., som ikke har en pensionsordning. Men det er der råd for.

En pensionsordning er vigtig. Ikke kun for at have penge som pensionist. Men også for at have gode forsikringsdækninger, inden man når pensionsalderen: Indkomst hvis man helbredsmæssigt ikke længere kan arbejde (erhvervsevnetabsdækning), penge til ens efterladte, hvis man dør, eller et beløb, hvis man får en alvorlig sygdom.
Hvis ikke man har en pensionsordning gennem sit arbejde, kan det imidlertid være svært, hvis ikke umuligt, at tegne en pensionsordning med gode forsikringsdækninger og lave omkostninger. På samme måde som i arbejdsmarkedspensionsordningerne. Det kan være, hvis man er selvstændig eller freelancer, ansat i en virksomhed uden pensionsordning eller hvis man er ledig.

Derfor har KS indgået en aftale med PFA, hvor du som KS-medlem individuelt kan tegne en pensionsordning, som svarer til den, som gælder for dem, der har en arbejdsmarkedspensionsordning.

Pensionsordningen indeholder naturligvis en alderspension, men også de nævnte forsikringsdækninger. Den er fleksibel således, at du – indenfor visse rammer - selv kan vælge, hvor store forsikringsdækningerne skal være. Du kan vælge investeringsprofil inklusive hvor klimavenligt du vil have, at dine pensionspenge skal investeres. Og så har du også mulighed for at tilknytte en Helbredssikring.

Du kan læse mere om pensionsordningen her. Og hvis du vil tegne pensionsordningen, eller bare høre nærmere om denne, er du velkommen til at kontakte PFA. Husk at oplyse, at du er medlem af KS.

Edit page