6. august 2013

Håndsrækning til ledige akademikere

Den nye aftale om introduktionsstillinger for akademikere i staten blev indgået her i sommer og den henvender sig til ledige akademikere, som har været uden beskæftigelse i et år.
Med aftalen vil parterne - Moderniseringsstyrelsen, Kompetencesekretariatet og Akademikerne - bidrage til at fremme beskæftigelsen for ledige akademikere, herunder ledige dimittender. Aftalen kombinerer uddannelse med en lavere løn. Hensigten er, at der med en kombination af beskæftigelse og uddannelse sker en forbedring af den ansættes efterfølgende mulighed for at få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet.
Der er mellem parterne på det statslige område aftalt mulighed for at søge om indtil kr. 20.000 til uddannelsesformål for ansatte i introduktionsstillinger hos Kompetencesekretariet.

Se hele aftalen og teksten her