26. oktober 2016

Gør verden til din medspiller

Dorthe Petersen, direktør i Meyers Madhus om, hvordan de skaber medspillere og samarbejder på tværs med mange forskellige aktører: ”Man skal altid tænke sine stakeholders og aktører ind. Det skal alle, lige meget hvor de er ansat. Og man skal vide noget om, hvordan man gør, fordi der er nogle metodiske greb, når man arbejder med involvering.” Mød hende på KS-DAGEN 2016 – KBH.

”Vi bruger det til at skabe medudviklere og medspillere”. Dorthe Petersen, direktør i Meyers Madhus, giver her 8 skarpe svar om co-creation, samskabelse eller partnerskaber. Det er relevant for alle, men især er det relevant for kommunikationsfolk. Læs hvorfor her:

Hvordan arbejder Meyers Madhus med samskabelse?
Det er hele vores tilgang at tænke i partnerskaber og høj involvering. Vi udvikler og styrer vores projekter i partnerskaber. For os er det et middel til at sætter en samfundsmæssig dagsorden – og så gavner det også vores forretning.

Hvem arbejder I sammen med?
Meyers Madhus co-creater med en række af landets største kommuner, virksomheder og fonde, børn, voksne og ældre i storbyer og på landet.

Hvad vil du sige til dem, der måske er lidt i tvivl, om det er relevant for dem?
Man skal jo altid tænke sine stakeholders og aktører ind. Det skal alle, lige meget hvor de er ansat. Og man skal vide noget om, hvordan man gør, fordi der er nogle metodiske greb, når man arbejder med involvering. Det er ikke bare at sige, at nu udpeger jeg 15 interessante partnere. Man skal have skabt et commitment og det er ikke noget man bare gør.

Hvilken forskel har det gjort for jer?
Det har gjort en stor forskel. Der sker hele tiden knopskydninger på vores partnerprojekter. Vi vil skabe sympati, vi er ydmyge og vil ikke være elitære. Vi vil bruge mad til at forandre noget i verden.

Hvad betyder det for jeres forretning?
Det gør noget godt for alle de tre bundlinjer, vi arbejder med: Den økonomiske, den bæredygtige og den sociale.

Hvorfor skal kommunikationsfolk interessere sig for samskabelse?
Når man driver projekter i samskabelse med andre, sker der en større forankring og det giver bedre resultater. Forskellige aktører bidrager med forskellig viden og bliver medudviklere og medspillere i stedet for modspillere.

Hvor skal vi ind i processen?
Hvis implementeringen og forankringen skal lykkes, så skal I med fra starten.

Er det for at kommunikere eller har kommunikationsfolk andre roller?
De er med til at skabe processen og de fælles mål og de kan konceptualisere.

Mød Dorthe Petersen på KS-DAGEN 2016 – KBH. Der er over 150 tilmeldte, men der er stadig enkelte pladser, så skynd dig at melde dig til.

Læs mere og tilmeld dig på ksdagen.dk

3 pointer: Derfor er co-creation relevant for kommunikatører

Co-creation er en proces, hvor udviklingen af nye initiativer eller produkter sker i fællesskab og i samskabelse mellem forskellige faggrupper, virksomheder, kunder, borgere og andre interessenter. Det kan lyde interessant på papiret, men hvad skaber det af reel værdi? Og hvorfor er det noget man som kommunikatør bør interessere sig for? Kommunikation og Sprogs faglige afdeling giver dig her 3 pointer om, hvorfor co-creation er særligt interessant for kommunikatører.

1.    Det tillader en effektiv brug af nye digitale hjælpemidler
Moderne kommunikation er nærmest altid socialt. Om det foregår internt i virksomheden gennem en intranetløsning, gennem livestreaming, chatrum eller sociale medier, er man som kommunikatør ofte i tæt dialog med sine brugere, kunder eller kolleger. Det giver både nye muligheder, og kræver en genvurdering af envejskommunikationen. Effektiv co-creation tillader, at man kan udnytte den tætte kontakt gennem de nye medier til at udvikle på sin senere kommunikation.

2.    For kommunikatører kan samskabelse internt på arbejdspladsen give nye faglige perspektiver
Mange kommunikatører oplever i løbet af deres arbejdsliv, at de kan føle sig distanceret fra kerneydelsen i virksomheden eller organisationen. Co-creation mellem kolleger og afdelinger, støttet op gennem de nye værktøjer, kan her være et fantastisk redskab til at skabe bedre forståelse. Kommunikatørerne kan trække på andre faggruppers erfaringer, så de på bedste vis kan formidle deres budskab. Andre ansatte og faggrupper kan modsat få en bedre forståelse for kommunikatørernes arbejde, og et indblik i hvordan de kan være en del af virksomhedens kommunikation. På den måde kan co-creation være med til at sikre et fælles formål for virksomheden.

3.    Samarbejde kræver og skaber innovation
I mange virksomheder kan års tradition og procedure besværliggøre innovation, og gøre det svært at udvikle på kommunikationen. Co-creation kræver, at man tør lægge en del af ansvaret fra sig, og eksempelvis lade brugere selv være med til at forme kommunikationen. I bytte får man til gengæld helt nye perspektiver på kommunikationen, en anderledes kontakt til sin målgruppe, og en bedre forståelse for deres ønsker og behov. På den måde vil meget co-creation både nødvendiggøre og danne grobund for innovation og udvikling.