18. august 2022

Gør de det for deres egen skyld eller for andres?

Det spørgsmål har vi i KS længe haft lyst til at søge svaret på. Og vi må konkludere, at der klart er tale om en kombination, når vi lytter til svarene på spørgsmålet om, hvorfor KS’ere vælger at være aktive i forbundet. De fleste gør det nemlig både for at gøre en forskel for medlemmerne og for at gøre en forskel for sig selv. Og det er også både det faglige og det sociale, der er i spil.

/files/assets/frivillige-1660807780.webp
Frivillige KS'ere til Frivilligdagen 2022. Foto Natascha Louise Hoffmann Jackowski

Vi har spurgt de fem forpersoner for KS Regionerne, hvad der fik dem til at gå ind i det frivillige arbejde, hvad de egentlig arbejder med, hvad de gerne vil gøre for medlemmerne, og hvad de får ud af det selv.

”Det vigtigste udbytte, KS-medlemmerne får af aktiviteterne i regionen er, at de får nogle gode arrangementer, som både er fagligt relevante for den tid, vi lever i, og i forhold til, hvad der bliver efterspurgt at medlemmerne skal kunne. Og så er de en del af et stort socialt fællesskab,” siger Vibeke Albjerg, der er formand på Fyn og har været aktiv i KS i de seneste fem år.

Hun fortæller, at bestyrelsen planlægger og koordinerer arrangementer for medlemmerne inden for kategorierne kommunikation, sprog og marketing.

”Vi har et rigtig godt fællesskab, som er jævnt fordelt over alle aldersgrupper. Vi har i flere år haft succes med vores nytårskur: ´'Burger og bobler', som er et netværksarrangement, vi holder i starten af året, hvor vi som navnet antyder starter med et glas bobler og spiser en burger. Derudover har vi typisk indlagt en netværksøvelse, hvor vi lærer hinanden at kende. Da vi holdt det i februar i år fandt jeg ud af at flere af vores ældre medlemmer havde startet et netværk på baggrund af arrangementet året før, hvor de var faldet godt i snak. Det synes jeg er så fantastisk!,” fortæller hun.

Savnede et fagligt fællesskab

Sofie Aarup Langballe Sørensen, forperson for KS Nordjylland, er aktiv i bestyrelsen, fordi det giver hende et fagligt og socialt netværk med andre kommunikations-, sprog- og marketingfolk.

”Og så er det bare fedt at lave arrangementer og komme ud og møde medlemmerne. Jeg savnede et fællesskab med andre kommunikations-, sprog- og marketingfolk, hvor der var mulighed for sparring og videndeling. Det var en stor motivationsfaktor for mig at være med til at sætte dagsordenen for, hvilke arrangementer der udbydes i regionen,” fortæller hun.

For Sofie Aarup Langballe Sørensen er målet, at KS-medlemmerne får et fagligt fællesskab og opdateret viden om aktuelle tendenser inden for kommunikation, sprog og marketing:

”Fællesskab og netværk er det vigtigste udbytte for mig at se. Man får et helt unikt forhold til de andre frivillige og lærer også rigtig mange af medlemmerne at kende. Det betyder, at man næsten altid ved, hvem man kan kontakte, hvis man gerne vil blive klogere på et eller andet fagligt relateret til for eksempel studie eller arbejde. Det er virkelig givende med et stærkt fagligt netværk.”

”Vi forsøger altid at målrette aktiviteterne mod medlemmernes interesser og søger derfor også ofte inspiration hos medlemmerne til kommende arrangementer. Medlemmer af KS kan altid foreslå et tema eller emne for et arrangement, og så vil bestyrelsen forsøge at tilgodese det i et kommende arrangement eller event,” siger hun, der har været frivillig i tre år.

Anne Rasmussen, formand i KS Region Midtjylland, er nysgerrig af natur og vil fortsat gerne lære.

”Noget af den nysgerrighed vil jeg gerne omsætte i ting, der giver mig selv og KS-medlemmerne værdi. Det går så hurtigt inden for faget, og arbejdet i bestyrelsen er med til at holde os ajour. Vi vil gerne lave gode arrangementer som giver os selv og medlemmerne værdi, og desuden skaber og vedligeholder man et netværk blandt oplægsholdere og fagfæller. Forhåbentlig får medlemmerne enten bygget ny viden på eller får genopfrisket ting, som de egentligt godt vidste,” siger Anne, der har været formand i Midtjylland siden 2016.

Hun mener at udbyttet af at være frivillig i en region kan være lidt forskelligt.

”For nogen kan det være at man får noget relevant på cv’et, ved at få kompetencer i spil som man måske ikke har haft i spil før, som for eksempel at tage kontakt til oplægsholdere. Andre kan måske sagtens det, og så kan de lave arrangementer som de selv synes er megafede. Og så giver det adgang til netværk, ikke kun i egen region, men med KS’ere fra hele landet,” siger hun.

Forskelligheder bringes ind

Andreas Reime, formand KS Sjælland, har været en del af KS Sjælland siden 2020, hvor han først blev valgt ind som næstformand og sidenhen som formand. Han gik med, fordi han ville være med til at gøre en forskel for forbundets medlemmer, og for at få en indflydelse på de tilbud medlemmerne får igennem deres kontingent.

”Jeg tror egentligt, at mit eget ønske om at åbne kommunikationsfaget mere op smitter af på min måde at være frivillig i KS. Kommunikation er en vanskelig størrelse, og handler om mere end at kunne sætte perfekte kommaer og lave oversættelser. Den visuelle og tekniske del er begyndt at fylde mere, hvilket jeg har et ønske om at udbrede kendskabet til,” siger han.

På Sjælland er der et godt miks af aktive medlemmer med forskellige interesser, uddannelser, og år på jobmarkedet.

”Vores forskelligheder forsøger vi at bringe ind i bestyrelsesarbejdet, hvor vi kan varetage forskellige opgaver og vores forskellige interesser kommer også til udtryk i de tilbud, vi har til medlemmerne, hvor der kan tilbydes en bredere vifte at oplægsholdere, workshops med mere. Det er muligheden for at deltage i interessante workshops, høre oplæg fra inspirerende oplægsholdere, netværksmøder med mere og generelt møde andre medlemmer, der har samme interesse for faget som driver det,” mener Andreas.

Aktivt og godt

Lise Nygaard Jepsen, regionsformand i SYD, har været aktiv i bestyrelsen, fordi hun gerne vil være med til at gøre noget aktivt og godt for andre mennesker:

”Her er det medlemmerne i lokalområdet, det vil siger Sønderjylland, som jeg gerne vil være med til at gøre en forskel for og tilbyde spændende, interessante aktiviteter. Organisationen i KS er tiltalende, fordi der ikke er noget hierarki at indordne sig. Bestyrelsesmedlemmerne er jo vidt forskellige og har derfor forskellige prioriteter. Nogle planlægger primært arrangementer for medlemmerne rundt i regionen. Der er andre, som er med i det politiske arbejde i KS, for eksempel repræsentantskabet og hovedbestyrelsen, i diverse ad-hoc udvalg, som arbejder med fremtidige interesseområder eller som repræsentant i a-kassen AJKS. Vores prioritet er kontakten med medlemmerne i lokalområdet, derudover kan vi vælge at arbejde med de nævnte og andre områder,” fortæller Lise Nygaard Jepsen.

Hun ser regionerne som en mulighed for at blive klogere og lære nyt, for at udvide sit personlige og faglige netværk, høre andre KS’eres erfaringer på arbejdsmarkedet og for at få ideer og mulighed for at møde nye ’kolleger’.

”Jeg har haft stor glæde ved at gøre noget for andre mennesker i KS, være med til at gøre forskellen ved at tilbyde muligheden for netværk på mange måder, selv være med i det fantastiske netværk, KS tilbyder i den flade og glade organisation, som KS er. Gennem årene har jeg mødt mange aktive og engagerede KS’ere, der har inspireret og givet livsindsigt og erfaring videre. Jeg er utrolig taknemmelig for al den viden og erfaring, jeg har fået via arbejdet i KS,” siger Lise Nygaard Jepsen.

Edit page