24. juni 2015

Gør Danmark dygtigere

Erhvervsstrategien giver Akademikernes bud på, hvilken retning den private sektor skal bevæge sig, og hvordan vi gør de private virksomheder stærkere og dygtigere.

Når akademikere og virksomheder mødes, bliver der skabt flere jobs til alle faggrupper. Desværre går det meget langsomt med at få flere akademikere ud i de mindre virksomheder. Derfor foreslår Akademikerne en vækstpilotordning, hvor virksomhederne i en periode får tilskud til at ansætte en akademiker.

Akademikerne vil også gerne medvirke til at fordoble antallet af vækstiværksættere, og vi ser bedre mobil- og bredbåndsdækning som en nødvendighed for vækst og udvikling i yderområderne. Danmark skal være et internationalt kraftcenter for viden, og vi bør øge de offentlige investeringer i forskning – hvilket en ny analyse viser at 82,4 pct. af befolkningen er enig i. Vi kan aldrig blive for dygtige, og der skal i højere grad uddannes bredt kvalificerede kandidater med kompetencer rettet mod erhvervslivet, samtidig med at flere studerende skal i praktik hos og samarbejde med virksomhederne.

Det er Akademikernes forhåbning, at erhvervsstrategien kan være til inspiration for den nye regering, og vi ser frem til at samarbejde med de øvrige erhvervspolitiske aktører om at realisere strategiens vision om at skabe øget vækst og beskæftigelse i velfungerende og konkurrencedygtige virksomheder