31. august 2016

Godt og skidt på pensionsområdet i 2025-planen

- Det er en reel problemstilling, at alle skal spare op til alderdommen, siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth om regeringens initiativ til tvungen pensionsopsparing.

Regeringens 2025-plan indeholder flere initiativer på pensionsområdet:
• Ekstra jobfradrag for dem, som tjener over 300.000 kr. om året og sparer op til pension
• Tvungen pensionsopsparing for dem, som enten ikke har, eller kun har meget lille, pensionsopsparing
• Ny aldersopsparing, som skal øge incitamentet til at spare op sidst i arbejdslivet
• Forhøjelse af pensions- og efterlønsalderen med ½ år

Målet med initiativerne er at tilskynde til flere år på arbejdsmarkedet og sikre, at når man går på pension, så har flere – med den langsigtede intention om alle – en pæn pensionsopsparing, som skal supplere ydelserne fra det offentlige.

KS’ formand, Per Lindegaard Hjorth anerkender, at der med forslagene sættes fokus på en reel problemstilling, som vi ikke kan lukke øjnene for:
- Jeg er helt enig i behovet for, at vi alle sparer op til alderdommen og jeg har forståelse for, at med en stigende levetid, er der også behov for, at vi er længere tid på arbejdsmarkedet. Jeg må dog samtidig også erkende, at regeringen med sine forslag ikke ligefrem gør et i forvejen svært gennemskueligt område mere forståeligt. Og det er ærgerligt, for vi ved – blandt andet fra de mange arrangementer, vi holder om pension - at når pension er svært forståeligt, så holder det mange væk fra at planlægge deres økonomiske alderdom.

Per Lindegaard Hjorth mener desuden, at der er grund til at være opmærksom på de mulige konsekvenser af den højere pensionsalder:
- Når vi skal være længere på arbejdsmarkedet, stiger risikoen for nedslidning. Det synes regeringen faktisk at være opmærksom på, og det vil jeg gerne kvittere for. Deres forslag til ”løsning” er introduktionen af et nyt seniorfleksjob. Det er givetvis et udmærket forslag. Men det ville være bedre, hvis regeringen gjorde noget for at undgå nedslidningen. Det vil sige en markant øget forebyggende indsats mod dårligt psykisk arbejdsmiljø, stress og så videre. Så det vil jeg også i denne sammenhæng gerne efterlyse.

Hvis du også synes, at pension er uoverskueligt, er i tvivl om konsekvenserne af ikke at spare op til pension er og/eller hvor meget du bør spare op, så kom til KS’ Pension Live-arrangementer, som vi holder sammen med PFA. Det næste holdes i København den 14. september og du kan tilmelde dig her