9. juni 2022

Godt nyt til pensionisterne

Folke-, senior- og førtidspensionister kan fremover modtage deres pension uafhængigt af, om deres ægtefælle eller samlever har en arbejdsindkomst.

/files/assets/pensionister.jpg
Foto Unsplash

Med reformaftalen ’Hurtigere i job og et stærkere arbejdsmarked’ blev regeringen tidligere på året enig med et flertal af Folketingets partier om at afskaffe modregning i folke-, førtids- og seniorpension som følge af ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt. Et lovforslag, der udmønter denne del af aftalen, er nu vedtaget med virkning fra og med den 1. januar 2023.

Der indføres samtidig en forsøgsperiode på tre år, hvor man som førtidspensionist kan arbejde uden at skulle bekymre sig om at få frakendt sin førtidspension. Det betyder, at førtidspensionister, der måske har lyst til at afprøve sig selv på arbejdsmarkedet igen, har mulighed for det. Hvis arbejdsindtægten er høj, kan førtidspensionen gøres hvilende, men den kan som udgangspunkt ikke frakendes.

Med reformaftalen blev det samtidig besluttet at afskaffe modregning i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg som følge af egen arbejdsindtægt. Denne del af aftalen vil blive udmøntet i et selvstændigt lovforslag, som forventes fremsat i slutningen af året med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2023.

Hvis du har spørgsmål til den nye lov, så kan man kontakte KS socialrådgiver Marianne Greve Jensen – mgg@kommunikationogsprog.dk – hun hjælper og rådgiver også, hvis man er sygemeldt og har brug for svar eller hjælp i forhold til sygedagpenge, jobafklaringsforløb, fleksjob, førtidspension, seniorpension, tidlig pension m.v.

Edit page