26. august 2015

Godt halvår for PFA

1. halvår har givet PFA’s kunder afkast til en samlet værdi af 7,5 mia. kr., og til trods for at 1. halvår var en periode med en vis uro på kapitalmarkederne, har PFA’s kunder fået rigtigt gode afkast. For kunder i markedsrente blev afkastet på mellem 3,4 pct. og 12,8 pct., afhængig af hvilken risikoprofil og tidshorisont den enkelte kunde har valgt.

For PFA’s største kundegruppe – Profil C - var afkastet på 10,2 pct.
Kunder i gennemsnitsrente fik et gennemsnitligt afkast på 0,3 pct., og får tilskrevet en depotrente på 2 pct. Derudover steg deres kollektive reserver i form af kollektivt bonuspotentiale med 3,7 mia. kr.

- Vi glæder os over at kunne videreføre de seneste mange år med gode afkast. I dette halvår har afkastene især været drevet af aktier og alternative investeringer og en styrket USD. Til trods for den høje grad af uro omkring Grækenland, usikkerheden omkring Kinas vækst og ekstremt lave renter har vi i PFA haft en god eksponering mod de dele af aktiemarkedet, som har været robuste, udtaler Group CEO Allan Polack.

Resultatet på halvåret af PFA’s pensionsområde blev på 865 mio. før skat, mens af PFA’s syge- og ulykkesforsikringsområde (SUL) gav et underskud på 344 mio.
- Det er ikke tilfredsstillende, at SUL skal fratrække så meget fra indtjeningen på de øvrige områder, men skadesforløbet har været højt, derfor er der igangsat nye tiltag på dette område, siger Allan Polack.