23. august 2017

Generalforsamling, tapas og netværk på Fyn

KS Fyn afholder generalforsamling 7. september 2017, og vi håber meget at se de fynske medlemmer til en hyggelig aften.

KS region Fyn blev stiftet i maj i år, og det var med fuld opbakning, hvorfor der på den stiftende generalforsamling blev valgt en fuldtallig bestyrelse samt suppleanter. Det må siges at være en succes.

Bestyrelsen har nu ageret et par måneder, og på trods af sommerferie, er de første to bestyrelsesmøder afholdt, hvor vi har drøftet arbejdet for KS Fyn og hvad vi forestiller os, at de fynske medlemmer vil synes spændende. Med afsæt i det er vi nu i gang med planlægningen af diverse gode arrangementer - faglige og netværksbaserede. Det vil vi selvfølgelig glæde os til at fortælle mere om på generalforsamlingen, og samtidig hører vi jo gerne, hvis der er andre og flere input til KS Fyn, og ønsker til arrangementer.

Der vil være plads både til generalforsamling og netværk på aftenen, og vi skal nyde en lækker tapas. Så kom og hils på;)

- Alle kandidater til bestyrelsesposterne har meldt sig klar til at genopstille, så det er helt smertefrit at deltage, men skulle man have lyst til en plads i bestyrelse eller lignende, finder vi selvfølgelig ud af det.

Aftenen er mulighed for at hilse på og få sat ansigter på KS Fyn bestyrelse og jeres "medlemskolleger", og så vil KS Formand, Per Lindegaard Hjort, også være til stede, så der er mulighed for en snak med ham - om både KS Fyn men også KS generelt.

Vi glæder os til at se alle de Fynske KS medlemmer til en god generalforsamling, samt en hyggelig netværksaften, hvor vi meget gerne svarer på spørgsmål og tager imod input. Og alt dette over lidt lækker Tapas.

Tilmeld dig generalforsamlingen her

På gensyn 7. september

På KS Fyn bestyrelses vegne, Maiken Møller