4. september 2019

Generalforsamling KS Fyn 2019 - middag og netværk

/files/assets/news/olivia.PNG

Kom med til KS Fyns årlige generalforsamling den 18. september i Odense. Aftenens program byder ud over generalforsamlingen på en hyggelig netværksmiddag, hvor du kan møde andre fynske medlemmer, blive klogere på regionsbestyrelsens frivillige arbejde og høre formand Per Lindegaard Hjorth fortælle om, hvad der rører sig i KS for tiden. 

Vi starter aftenen med at afholde generalforsamlingen i henhold til dagsordenen, hvorefter der omkring kl. 18.00 vil blive serveret en to-retters middag og være rig mulighed for at netværke og hygge.

Det foregår på Olivia Brasserie, Vintapperstræde 37, Odense, onsdag den 18. september 2019 - 17:00 til 20:00.            

Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Indkomne forslag (Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være regionens formand (komsprogfyn@gmail.com) i hænde senest en uge før generalforsamlingen).
4. Valg af formand
5. Valg af op til fire bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af op til fire suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af to repræsentanter og to suppleanter til KS’ repræsentantskab
8. Eventuelt

Har du interesse i at høre mere om bestyrelsesarbejdet, så send gerne en mail til komsprogfyn@gmail.com.

Kommunikation og Sprogs formand, Per Lindegaard Hjorth får ordet efter gennemgangen af dagsordenen, hvor han vil berette om, hvad der sker i KS for tiden.

Generalforsamlingen er arrangeret af bestyrelsen for KS Fyn.

Det er gratis for KS' medlemmer at deltage i arrangementet
Tilmeld dig her

Edit page