17. august 2021

Generalforsamling i KS Region Sjælland. Fysisk og online

/files/assets/news/peter-ivey-hansen-nodkxoihe4-unsplash-1-credits.jpg

Mød andre KS’ere, få indflydelse, skab netværk og få nye relationer på generalforsamlingen i KS.

Et år eller rundt regnet 31.556.926 sekunder er gået, hvilket betyder, det igen er ved at være tid til en generalforsamling.
Derfor indkalder bestyrelsen for Region Sjælland til ordinær generalforsamling.

Per Lindegaard Hjorth, formand i KS, vil indlede generalforsamlingen med at fortælle lidt om KS og give dig indsigt i arbejdet i vores fagforening.

’Jeg vil gerne opfordre til, at rigtig mange medlemmer deltager i generalforsamlingen. Dels er det vigtigt at støtte op om de frivillige, men det er også vigtigt at huske på, at aktive KS-medlemmer har indflydelse på de arrangementer KS står for lokalt. Og endelig er det en god anledning til at lære andre KS’ere at kende og få et lokalt netværk at sparre med,’ siger Per Lindegaard Hjorth.

Generalforsamlingen har nedenstående dagsorden:

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Indkomne forslag
4. Valg af formand
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af to repræsentanter og to suppleanter til KS’ repræsentantskab
8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er der lidt godt til maven og ganen – hvor der også vil være rig mulighed for at netværke og skabe nye relationer.

Om bestyrelsesarbejdet udtaler Andreas Reime, Næstformand KS Region Sjælland:

”At være en del af en bestyrelse giver lige det ekstra at fylde på cv’et. Her kan prøves kræfter med en bred vifte af forskellige arbejdsopgaver, som bl.a. projektledelse, eventplanlægning, håndtering af sociale medier – og samtidigt få en unik indsigt i arbejdet i en fagforening. Stærke relationer opbygges og venskaber for livet skabes”.

Overvejer du at opstille til en post, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen på ksregionsjaelland@gmail.com.

Læs mere og tilmeld dig her

Edit page