10. februar 2016

Fyringsrunde på Københavns Universitet

Over 500 ansatte forsvinder i den kommende tid fra KU og det påvirker desværre de cirka 50 KS’ere, der er ansat på KU.

Københavns Universitet (KU) må skære dybt for at få budgetterne i balance efter pålagte og planlagte besparelser. Vurderingen fra KU selv er, at det vil gå ud over forskningen og undervisningen og dermed også kvaliteten af uddannelserne på sigt. Al erfaring tilsiger også, at arbejdsmiljøet risikerer at blive belastet på såvel kort som langt sigt. Og lige nu rammer det et meget stort antal medarbejdere.
Over 500 ansatte forsvinder i den kommende tid fra KU og det påvirker desværre også KS’erne. Der er cirka 50 KS’ere ansat på KU spredt over samtlige fakulteter.
Et relativt stort antal har valgt at indgå aftale om en frivillig fratrædelsesordning og stopper i efteråret 2016 eller i 2017. De pågældende har dermed aftaler, som sikrer rammerne for hvornår og hvordan de stopper på KU og i den forbindelse, at der for eksempel ydes fratrædelsesbeløb og/eller de har ekstra frihed med løn.
Antallet af egentlige påtænkte afskedigelser af KS’ere er derimod – efter omstændighederne – lille. Selvom bare én afskedigelse selvfølgelig er én for meget!