27. november 2013

Fyret og fri

Fritstilling uden modregning.
Det lyder som noget fra en anden planet, men det er faktisk vigtigt, for det handler om, hvor fri du er og hvor meget du får med dig, hvis du bliver sagt op.

At blive præsenteret for en opsigelse fra arbejdsgiver kan ramme hårdt. Opsigelsen føles som et nederlag og i den situation kan man nemt fuldstændig miste lysten til at fortsætte i jobbet. Så vi oplever ofte, at KS-medlemmer, der kommer i den situation, ønsker at blive fritstillet. Fritstilling er ikke en lovkrav, du som lønmodtager kan gøre gældende over for din arbejdsgiver. Fritstilling er et element i aftalen, som parterne kan forhandle om.

For nylig har vi forhandlet en sag for et medlem, hvor resultatet endte med fritstilling uden modregning. Det betyder, at medlemmet får løn i den periode, vi har aftalt, uanset om medlemmet får et andet job i perioden. De afgørende faktorer i forhold til, at det var muligt, var arbejdsgiverens begrundelse for opsigelsen, medlemmets opfattelse af opsigelsen og arbejdsgiverens velvilje til at sikre medlemmet det bedst mulig afsæt mod et nyt job.

- Det er typisk den slags argumenter, vi kan benytte, når vi forhandler, siger juridisk konsulent Lea Møller Jeppesen, KS. De afgørende elementer i forhandlingen er oftest selve sagens omstændigheder, såsom medlemmets anciennitet, begrundelsen og sagligheden i selve opsigelsen, virksomhedens økonomi og så videre.
Hun råder dig til at kontakte KS, hvis du bliver sagt op. Her kan du få vejledning og juridisk hjælp til forhandlingen.