6. januar 2016

Fritstilling og dagpengeregler – to ting, som ikke altid spiller helt sammen

Det kan koste dig dagpenge efterfølgende, hvis du er fritstillet og får et midlertidigt job. Derfor er det en god ide at kontakte KS, hvis du står over for at starte i et nyt job eller starte selvstændig virksomhed i en fritstillingsperiode. Så gennemgår vi sammen de konkrete konsekvenser med dig.

Af og til bliver nogle KS’ere midtpunkt i to regelsæt, som ikke altid spiller helt godt sammen. Nemlig reglerne om fritstilling og reglerne om dagpenge.
Misæren er følgende: Efter reglerne om fritstilling har man en forpligtelse til at søge nyt job i fritstillingsperioden og man kan så i nogle situationer hæve dobbelt løn. Efter dagpengereglerne kan den dobbelte løn betyde, at man ikke, hvis man er ledig efter udløbet af fritstillingsperioden, kan få dagpenge med det samme. Man skal derimod så at sige ”afspadsere” de timer, hvor man har fået dobbelt løn. I praksis kan de to regelsæt således støde sammen, hvis man i en fritstillingsperiode har et vikariat eller anden midlertidig ansættelse, som slutter senest samtidig med fritstillingsperioden eller umiddelbart efter.
Dét er jo en streg i regningen, hvis man føler, at man sådan set bare – efter reglerne om fritstilling – har gjort som man skulle, har søgt og fået et midlertidigt job og måske har brugt pengene. For derefter at blive mødt af dagpengereglerne og så skal igennem en periode uden nogen indtægt, når man har meldt sig ledig.
Vi har derfor samlet nogle bud på, hvad du skal være opmærksom på:
Fristillingsreglerne siger blandt andet:
•    Bliver du fritstillet, har du ret til fuld løn fra din gamle arbejdsgiver i 3 måneder efter fritstillingsdatoen uanset om du får andet job – dog ikke længere end selve opsigelsesperioden. Det er det, man kalder minimalerstatningsperioden
•    Du kan også komme til at oppebære dobbelt løn i en længere periode end i minimalerstatningsperioden, når opsigelsesperioden er længere. Men det forudsætter, at det så er aftalt, at fritstillingen er uden modregning fra anden beskæftigelse
•    Når du er fritstillet kan du frit tage anden beskæftigelse, som dog ikke må være af konkurrerende art. Du er i øvrigt omfattet af den samme loyalitetspligt, som var gældende tidligere i ansættelsen
•    Du har en tabsbegrænsningspligt, som gør, at du i en fritstillingsperiode principielt skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og prøve at få et nyt job. Det er sjældent, at vi ser, at en (tidligere) arbejdsgiver rent faktisk kræver dokumentation for dette. Men er der tale om en fritstilling i forbindelse med, at ens arbejdsgiver er gået konkurs, stiller Lønmodtagernes Garantifond (LG) krav om en sådan dokumentation i forbindelse med, at de udbetaler penge

Dagpengereglerne siger blandt andet:
•    Når man melder sig ledig skal A-kasserne gå 3 måneder tilbage før datoen, hvor man melder sig ledig og undersøge, om man har arbejdet mere end fuld tid. Det gør de typisk ved at tjekke e-indkomst registret, som alle arbejdsgivere (og LG) skal indberette til. Og har man fået løn både fra en tidligere og en nuværende arbejdsgiver – ja, så svarer det i dagpengesystemet til, at man har arbejdet mere end fuld tid også selvom man ikke rent faktisk har gået på arbejde i mere end fuld tid
•    De timer, som man har arbejdet mere end fuld tid, skal man ”afspadsere”. Det betyder, at for hver time, man har arbejdet mere end fuld tid (inden for de sidste tre måneder inden man meldte sig ledig), udskyder man tidspunktet for, hvornår man kan få dagpenge. Er der således kun tale om én dag, så går der én dag, før man kan få dagpenge. Men er der tale om tre måneder, ja så skal man vente tre måneder, før man kan få dagpenge.

Men på den lange bane, skal du naturligvis også være opmærksom på, at uanset om du måtte blive ”ramt” på pengepungen af at de to regelsæt ikke altid spiller helt sammen, handler det jo dybest set om at få et nyt job. Og et vikariat eller midlertidig ansættelse kan bestemt også være vejen ind i en ny, fast ansættelse. Derfor handler det også mere om at være opmærksom på de økonomiske konsekvenser af de to regelsæt end at prøve at undgå konsekvenserne.

Under alle omstændigheder bør du kontakte KS, hvis du står over for at starte i et nyt job eller starte selvstændig virksomhed i en fritstillingsperiode. Så gennemgår vi sammen de konkrete konsekvenser med dig.